Vluchteling met valse papieren mag (voorlopig) eerst asielprocedure afmaken

Op basis van artikel 31 uit het Vluchtelingenverdrag mag een vreemdeling die een asielaanvraag heeft ingediend mag niet worden vervolgd voor het hebben en gebruiken van valse reisdocumenten als die aanvraag nog loopt. Dat oordeelde de Hoge Raad op 28 mei jl.

En vreemdelingen die in Nederland met valse papieren worden opgepakt terwijl zij op doorreis zijn naar een ander, uiteindelijk land van toevlucht kunnen ook een beroep kunnen doen op dat artikel.
(Zie: LJN BY4310 : http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BY4310
en BY4238: http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BY4238)

Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland werd vervolgens op 3 juni door de Hoge Raad niet ontvankelijk verlaard in de vervolging van een asielzoeker met een tijdelijke status. Op basis daarvan heeft Justitie in Noord-Nederland besloten de vervolging van een aantal vluchtelingen met valse paspoorten op te schorten en wil het zich eerst beraden op het mogelijk definitief schrappen van dergelijke zaken.

Zie:
Vluchteling met vals paspoort mogelijk niet langer vervolgd
13 juni 2014 11:36
Niet vervolgen voor valse papieren tot na asielbeslissing
28 mei 2014, Hoge Raad der Nederlanden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *