Verlenging opvang Zilverstraat tot 8 december 2014

Uit een brief van college van burgemeester en wethouders van 4 november:

“Het College heeft besloten, mede gelet op de gevoelens vanuit de samenleving, de opvang in zijn huidige vorm eenmalig te verlengen tot 8 december 2014. Voor deze periode komt de winteropvang, waarvoor de Zilverstraat normaal gesproken gebruikt wordt, niet in het gedrang.
In de resterende vijf weken kunnen de mensen uit de overbleven groep stappen zetten om mee te werken aan hun vertrek of een reële aanvraag in te dienen, waardoor zij voor opvang van het Rijk in aanmerking komen. Op basis van de informatie van VluchtelingenWerk rekenen wij in deze verlengde periode in ieder geval op duidelijkheid voor de groep die in afwachting is van de uitkomst van hun voorlopige voorziening. Na 8 december zal echter, ook voor hen, de opvang door de gemeente niet nogmaals verlengd worden. Het organiseren en financieren van de geboden opvang is meer dan van het College mag worden verwacht. Daar komen nu dus nog eens vijf weken bovenop. Zo wordt tevens de periode tot het openbaar worden van de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa overbrugd.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *