Update: Actie 12&13 maart voor verblijfsrecht en het recht op bestaan.

Update: Vanmiddag om 2 uur uitspraak van de rechter, of we op het plein mogen demonstreren. Een van de argumenten vanuit de gemeente om het niet toe te staan: “de terrasstoelen kunnen als wapen gebruikt worden….”

English Below
m1nx5pua7s1r_std1024Nog maar één paar dagen en dan is het 12 maart, de start van twee dagen van actie in Den Haag voor verblijfsrecht en het recht op bestaan. De acties vinden plaats rond het Algemeen Overleg (AO) Veiligheid en Justitie op 13 maart waar gesproken gaat worden over opvang, terugkeer en detentie van vluchtelingen. Helaas probeert burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen de acties te bemoeilijken door beperkingen aan de acties op te leggen. Zie voor de oproep hier.

12 maart demonstratie Wij willen verblijfsrecht en het recht op bestaan:
De twee dagen van actie begint op dinsdagavond 12 maart met een demonstratie onder het motto “Wij willen verblijfsrecht en het recht op bestaan”. Er word verzameld om 19:00 voor het Centraal Station.

12/13 maart nachtelijk protest voor de Tweede Kamer:
Na de demonstratie zullen wij de nacht doorbrengen op het Plein voor de Tweede Kamer in de situatie waar velen van ons nu al in zitten en ze nog meer mensen in willen dwingen: op straat, zonder zorg, zonder werk, zonder vooruitzicht op een menswaardig bestaan.
Helaas vind burgemeester Jozias van Aartsen het nodig aan dit gedeelte van de actie meerdere beperkingen op te leggen. Zo wil hij niet dat wij op het Plein demonstreren maar voor het Centraal Station. Ook wil de burgemeester niet dat wij slaapzakken of matjes meenemen om de nacht door te kunnen brengen. Wij zijn van mening dat ons protest wel op het Plein plaats kan vinden, dit is ook ook belangrijk voor ons protest aangezien de verantwoordelijke voor onze situatie aan het Plein zitten, daar willen wij een statement maken. Wij zijn het niet eens met de opgelegde beperkingen en daarom dient er morgenochtend om 10:00 een kort geding aan het paleis van justitie (Prins Clauslaan 60) in Den Haag om deze beperkingen van tafel te krijgen. Houdt dus voor updates onze website, Facebook en Twitter goed in de gaten.

Woensdag 13 maart:
Wij zullen s’ochtends om 10:00 met zo veel mogelijk mensen bij het debat aanwezig zijn tot de zaal vol zit. De rest van de mensen zal op het Plein protesteren. Na het debat zullen wij ons om 13:00 uur verzamelen op het Plein om een demonstratie te lopen door de binnenstad.

Wij hebben iedereen nodig om de acties tot een succes te maken. Daarom roepen wij iedereen op om naar de acties te komen tegen dit onmenselijke beleid. Samen kunnen we een verschil maken!

Update: Action on March 12-13 for residency rights and the right to exist.

Just a few more days until march 12, the start of two days of action for residency rights and the right to exist. The actions will center around het Algemeen Overleg (General Deliberation) for Safety and Justice on March 13 wherein the shelter, deportation and detention of refugees will be discussed. Unfortunately, the Mayor of the Hague, Jozias van Aartsen wants to make the demonstrations difficult by placing restrictions on the actions.

March 12, Demonstration, “We want residency rights and the right to exist”:
The two days of action begin on Tuesday night March 12 with a demonstration under the motto, “We want residency rights and the right to exist”. We will gather at 19:00 in front of Central Station.

12/13 March, Nighttime protest in front of the Tweede Kamer

After the demonstration, we will spend the night on het Plein in front of the Tweede Kamer in the same situation in which some of us are already living (and what they want to force even more people into): on the street, without healthcare, without work, and without the prospect of a dignified existence. Unfortunately, Mayor Jozias van Aartsen has found it necessary to place numerous restrictions on this part of the protest. He does not want us to demonstrate on het Plein, but in front of Central Station. He also doesn’t want us to bring sleeping bags or mats with us in order to be able to spend the night. We are of the opinion that our protest can take place on het Plein. This is also important for our protest. Considering that those responsible for our situation work next to het Plein, we would like to make a statement there. We do not agree with the imposed sanctions. Therefore, we will hand in a formal complaint at 10:00 tomorrow morning (Tuesday) at the Justice Palace (Prins Clauslaan 60) in the Hague in order to take these restrictions off the table. Keep track of our website, Facebook and Twitter for updates.

Woensdag 13 maart: Wednesday, March 13
At 10:00 in the morning, we will be present with as many people as possible until the hall of the Tweede Kamer is full to capacity. The rest of us will protest on het Plein. After the debate, we will gather at 13:00 on het Plein and make a demonstration march through the city center.

We need everybody in order to have a successful demonstration. We are therefore calling on everybody to come to the actions in protest against these inhumane laws. Together we can make a difference!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *