Tweedekamer-motie over Vluchthaven ter bespreking 2 juli as.

Motie CU, SP, GL en D66 over Vluchthaven

De beraadslaging over de motie is aangehouden tot 2 juli 2014.

Tweede Kamer der Staten-Generaal
19637 Vreemdelingenbeleid, Nr. 1840

Motie van het lid Voordewind c.s.
Voorgesteld 10 juni 2014

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een deel van de Vluchthavenbewoners inmiddels is
teruggekeerd of daar actief aan meewerkt, dat enkele deelnemers alsnog
een verblijfsstatus hebben verkregen, maar dat het grootste gedeelte van
de dossiers nog in behandeling is;

overwegende dat deelnemers aan het project de gelegenheid krijgen om in
relatieve rust en stabiliteit te werken aan hun toekomst in
Nederland of elders in de wereld;

verzoekt de regering, het project Vluchthaven met ten minste zes
maanden te verlengen, zodat alle dossiers behandeld zijn, en het
project daarna uitvoerig te evalueren,

en gaat over tot de orde van de dag.
Voordewind
Gesthuizen
Voortman
Schouw

(van de facebook pagina Wij zijn hier
<https://www.facebook.com/WijZijnHier?fref=ts)
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail.jsp?id=2014Z10584&did=2014D21230

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *