Teeven over landenbeleid Irak

Op 29 juli 2014 heeft staatsecretaris Teeven een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het Landenbeleid Irak.

“De ontwikkelingen in Irak geven aanleiding om de beoordeling van asielaanvragen van Irakezen die afkomstig zijn uit gebieden in Irak die de facto niet (meer) onder het dagelijks bestuur staan van de Iraakse of Koerdische autoriteiten, uit te stellen totdat het nieuwe ambtsbericht over Irak is verschenen. Het gaat dan om gebieden waar ISIS (en/of andere gewapende soennitische groeperingen die met ISIS samenwerken) de facto de controle hebben verworven. Als er op basis van het individuele asielrelaas van Iraakse asielzoekers afkomstig uit deze gebieden, aanleiding bestaat om een positieve beslissing te nemen over de asielaanvraag, zal dit uiteraard wel gebeuren. Asielaanvragen van Iraakse asielzoekers uit andere gebieden in Irak, bijvoorbeeld de Koerdisch Autonome Regio, worden wel nog steeds individueel beoordeeld volgens het geldende asielbeleid ten aanzien van Irak.”

Verder verwacht hij begin september een nieuw ambtsbericht van Buitenlandse Zaken over Irak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *