Persbericht: Vluchtelingen in actie bij PvdA ledenbijeenkomst Den Haag

Persbericht: Vluchtelingen in actie bij PvdA ledenbijeenkomst Den Haag

Vandaag (09-05-2013) voeren wij, ruim 30 uitgeprocedeerde vluchtelingen van het Vluchthuis in Den Haag actie bij de PvdA ledenbijeenkomst in Den Haag. “Wij voeren actie tegen het feit dat de Nederlandse overheid ons op straat heeft gezet. Totaal rechteloos, zonder huis, zonder zorg, zonder enig vooruitzicht op een menswaardig bestaan. Ook laten we ons horen tegen het voornemen om ‘illegaliteit’ strafbaar te stellen”.

BI1zqzYCMAAt3oR.jpg large
[Foto boven: eerder protest bij PvdA congres te Leeuwarden, 27-05-2013]

Op het Spuiplein voor bij de ingang van de Anton Philipszaal waar de bijeenkomst plaatsvindt worden brieven uitgedeeld waar ons probleem word uitgelegd. In deze brief word ook opgeroepen om het verzet tegen de strafbaarstelling van illegaliteit door te zetten.

Tijdens het ledencongres in Leeuwarden afgelopen 27 april sprak 99% van de leden zich uit tegen dit wetsvoorstel maar partijleider Samsom legde dit naast zich neer. Sterker nog, hij probeert via lokale bijeenkomsten zoals vandaag in Den Haag zijn leden toch te overtuigen dat strafbaarstelling een goed plan is.

“Een begin van een humaner vreemdelingenbeleid komt er niet met nog meer repressieve maatregelen. Een reden dat het beleid toch al erg is (zoals de PvdA partijtop geeft) kan niet afdoende zijn om het beleid nog meer aan te scherpen, dit is niet met elkaar te rijmen”, aldus de actievoerende vluchtelingen.

Er worden spandoeken opgehouden met teksten als “vluchtelingen eisen mensenrechten” en “stop de strafbaarstelling van illegaliteit”.

De PvdA is nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer om een oplossing te realiseren voor ons probleem van rechteloosheid en het leven op straat. Binnen de PvdA groeit de discussie. Zo sprak Marieke Bolle van de PvdA zich meerdere malen uit voor een generaal pardon. Maar de discussie moet verder groeien. “Wij zijn er van overtuigd dat er een grote groep binnen de PvdA is die deze schrijnende en rechteloze situatie niet wil laten voortbestaan”.

Wij kunnen niet terug naar het land waar wij vandaan komen omdat wij daar ons leven niet zeker zijn, maar ook hier worden ons onze mensenrechten ontzegd. Wij willen na jaren van onzekerheid, opsluiting in detentiecentra en uitsluiting van alle mensenrechten verblijfsrecht, zodat wij een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

Lees hier onder de brief:

Beste,

Graag vragen wij uw aandacht voor de situatie van uitgeprocedeerde vluchtelingen in Nederland. En vragen de PvdA zich voor hen uit te spreken.

Wij zijn een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen uit Irak, Iran, Ivoorkust, Somalië, Afghanistan en nog diverse andere landen. Al ruim een jaar voeren wij op allerlei manieren actie, waarvan de tentenkampen het meest bekend zijn. Wij voeren actie voor onze meest basale mensenrechten, want zelfs die worden ons onthouden door de Nederlandse overheid.

In Nederland zijn veel vluchtelingen die uitgeprocedeerd zijn, zoals wij. We hebben een asielprocedure doorlopen waarbij ons verzoek om bescherming om uiteenlopende redenen is afgewezen. De Nederlandse overheid zet ons en andere uitgeprocedeerde vluchtelingen op straat en vindt dat wij moeten terugkeren naar het land waarvandaan we zijn gevlucht. Een deel van de mensen die door de overheid op straat worden gezet kan echter helemaal niet terug. Bijvoorbeeld omdat men niet de juiste papieren heeft. Of omdat de vluchteling nog steeds fysiek gevaar loopt in het land van waaruit hij of zij is gevlucht. Of omdat de overheid van dat land deze mensen niet toe wil laten.

Aan de ene kant worden mensen dus op straat gezet, terwijl ze aan de andere kant nergens naartoe kunnen. De Nederlandse overheid vindt dat deze mensen geen enkel recht hebben, zelfs niet een basaal mensenrecht als een dak boven het hoofd.

Als deze mensen geluk hebben kunnen ze terecht bij bekenden thuis, of bij kerkelijke of andersoortige opvang. Maar een ander deel moet op straat zwerven. Allemaal lopen ze het gevaar om bij ID controles te worden opgepakt door de politie. Om vervolgens voor onbepaalde tijd in een gevangenis te worden opgesloten. Dat noemt men ‘vreemdelingendetentie’, maar komt er in de praktijk op neer dat mensen onder zwaardere omstandigheden worden opgesloten dan criminelen die door de rechter een vrijheidsstraf opgelegd hebben gekregen. Als deze mensen niet kunnen worden uitgezet, worden ze “geklinkerd” – wat letterlijk betekent dat ze de straat weer worden opgegooid – en wacht hen weer een uitzichtloos leven zonder de meest basale mensenrechten. Zo kunnen ze geen bestaan en geen toekomst opbouwen.

Dit is het effect van het Nederlandse beleid. Er worden groepen gecreëerd die in de praktijk niet voor of achteruit kunnen. Maar de Nederlandse overheid weigert verantwoordelijkheid voor hen te nemen. Deze mensen hebben blijkbaar geen rechten, en worden weggestopt op straat.

Totdat het er teveel zijn. Tot dat het leed te groot wordt om te dragen. Tot dat deze mensen, zoals nu, op beginnen te komen voor hun rechten. Wij zijn deze mensen. Wij voeren actie tegen onze rechteloosheid en tegen dat we door de Nederlandse staat op straat zijn gezet. Al jaren leven wij in Nederland op straat zonder zorg, zonder huis, zonder het vooruitzicht op een menswaardig bestaan.

Inmiddels ontvangen wij uit diverse hoeken van de samenleving al steun. Van kerken, maatschappelijk betrokken particulieren, actiegroepen, politieke partijen, wetenschappers, opiniemakers, artiesten en bekende Nederlanders. Van de PvdA hebben we echter nog niet zoveel gehoord in de Tweede Kamer. Wij zijn er echter van overtuigd dat het merendeel van de PvdA deze schrijnende situatie niet wil laten voortduren. Daarom willen we u vragen zich uit te spreken voor een oplossing die tegemoet komt aan wat de vluchtelingen wensen: onderdak en verblijfsrecht. Zoals de lokale PvdA Den Haag al heeft gedaan.

Marieke Bolle van deze Haagse afdeling pleit voor een generaal pardon, en gaat hierover in gesprek met de Tweede Kamerleden. Ook u als lid, lokale afdeling of Tweede Kamerlid kan het verschil maken en de discussie binnen uw partij aanzwengelen. Zo kunt u naar buiten brengen dat u van mening bent dat er een oplossing moet komen voor ons probleem. Of de discussie binnen uw lokale afdeling aangaan en de partij laten weten wat u er van vindt. Wij hopen op uw steun om een einde te maken aan deze onmenselijke situatie.

Ook willen wij u vragen uw verzet tegen de strafbaarstelling van illegaliteit door te zetten.
Dit wetsvoorstel zou ons slechts nog verder marginaliseren. Een boete van 3900 euro of vervangende celstraf zal, omdat wij niet mogen werken en de boete dus niet kunnen betalen, leiden tot nog meer tijd in detentie. Een begin van een humaner vreemdelingenbeleid komt er niet met nog meer repressieve maatregelen. Een reden dat het beleid toch al erg is (zoals de PvdA partijtop geeft) kan niet afdoende zijn om het beleid nog meer aan te scherpen, dit is niet met elkaar te rijmen. U heeft terecht in meerderheid geprotesteerd tegen dit voornemen tijdens het ledencongres in Leeuwarden op 27 april jl. Wij vragen u uw partijleiders onder druk te blijven zetten om dit desastreuze plan van tafel te krijgen.

Graag ontvangen we een reactie van u.

Met vriendelijke groet de vluchtelingen van het Vluchthuis in Den Haag

Meer informatie is te vinden op onze website. http://www.rechtopbestaan.org

Hier zijn ook vluchtverhalen van ons te vinden: http://www.rechtopbestaan.org/verhalen
U kan natuurlijk altijd contact met ons opnemen via rechtopbestaan@gmail.com

One response to “Persbericht: Vluchtelingen in actie bij PvdA ledenbijeenkomst Den Haag

  1. Pingback: Vluchtelingen in actie bij PvdA ledenbijeenkomst Den Haag | Occupy Den Haag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *