Persbericht: Burgemeester verbied vluchtelingenkamp

tentenkampindesneeuwWij, de uitgeprocedeerde vluchtelingen, die al ruim een jaar aan het actievoeren zijn tegen hun rechteloosheid wilden morgen weer ons tentenkamp opzetten op de Koekamp, maar gister verbood burgemeester Jozias van Aartsen het nachtelijk verblijf en het opbouwen van het kamp.

Van 19 september tot 13 december 2012 voerden wij actie middels het vluchtelingenkamp op de Koekamp. Juist deze actievorm laat aan heel de Nederlandse maatschappij en bestuurders zien in wat voor situatie wij zitten, op straat in de kou, zonder het uitzicht op een menswaardig bestaan.

De burgemeester gebruikt onwaarheden in zijn afweging om over te gaan op vergaande beperkingen. Zo stelt hij dat de gezondheid in het gevaar was terwijl twee artsen die op het kamp hielpen, voor de rechter hebben verklaard dat er geen gezondheidsproblemen zijn geconstateerd die verband hielden met het verblijf in het tentenkamp.
Ook de kans op wanordelijkheden wordt aangedragen terwijl de politie ook moest toegeven dat er in de drie maanden tentenkamp geen wanordelijkheden hebben geplaatsgevonden. In het gesprek wat wij maandag met politie en gemeente voerden, gaven wij aan dat er altijd een herkenbare woordvoerder aanwezig zal zijn, maar onze woorden zijn opnieuw verdraaid door de burgemeester. De burgemeester lijkt alles op alles te zetten om onze actie in de vorm die wij belangrijk vinden tegen te werken.

Wij zullen dan ook stappen ondernemen om de beperkingen van tafel te krijgen. Wij zullen ditmaal niet naar de voorlopige voorzieningenrechter stappen. Dit omdat de laatste keer deze rechter volledig voorbij ging aan de vereiste van een dwingende maatschappelijke noodzaak, “a pressing social need”, ingevolge het Europees Hof voor de rechten van de mens voor het opleggen van beperkingen aan een protest. Ook aan het principiële relaas van onze advocaat werd voorbijgegaan. Daarom is besloten een bezwaarschrift in te dienen en een bodemprocedure te straten. Wij willen zo spoedig mogelijk ons tentenkamp gaan opbouwen. Omdat een zichtbare actie van belang is om de druk op de politiek te houden. Door het laatste tentenkamp is de politieke en maatschappelijke discussie dan ook weer opgelaaid en dat is nou net wat er moet gebeuren.

Dat er acties gaan komen staat vast. Wij zullen ons meer gaan richten op de PvdA, omdat dit een partij is die een sociaal gezicht wil laten zien, maar in de loop der jaren wel dit strenge asielbeleid heeft mogelijk gemaakt. Job Cohen ontwierp de nieuwe ‘vreemdelingenwet’, Albayrak sloot de noodopvang voor vluchtelingen en in het huidige kabinet met de VVD zijn ze voornemens ‘illegaliteit’ strafbaar te stellen. Ook voor een oplossing voor ons probleem is er een meerderheid nodig en daar bij is de stem van de PvdA cruciaal. Terwijl partijvoorzitter Hans Spekman een aantal weken geleden nog zei in het televisieprogramma ‘Moraal Ridders’ dat er opvang voor ons zou moeten komen, doet de PvdA niet mee in de Tweede Kamer als er een oplossing word geopperd.

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen!
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we onze mensenrechten, die voor iedereen zouden moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een menswaardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

Geen mens is illegaal! Bewegingsvrijheid voor iedereen!

2 responses to “Persbericht: Burgemeester verbied vluchtelingenkamp

  1. Pingback: Persbericht: Burgemeester verbiedt vluchtelingenkamp | Occupy Den Haag

  2. Pingback: Persbericht: Burgemeester verbiedt vluchtelingenkamp | No Border Network

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *