Persbericht 2 juli 2014: ‘Politiek met reces; vluchtelingen 2 maanden gegijzeld in onzekerheid’

‘Politiek met reces; vluchtelingen 2 maanden gegijzeld in onzekerheid’
Persbericht Rechtopbestaan 2 juli 2014

‘Recht op bestaan’ demonstratie voorafgaand aan AO asielzaken
Plein, Den Haag, voor ingang Tweede Kamer
Woensdag 2 juli van 13.00 tot 17.00 uur

Vluchtelingen uit Den Haag en Amsterdam zullen woensdag 2 juli, voorafgaand aan het algemeen overleg asielbeleid demonstreren voor de ingang van de Tweede Kamer.
(AO Opvang en Terugkeer, 2 juli 2014 van 17 tot 20 uur: (http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details/index.jsp?id=2014A02502)

De vluchtelingen gevestigd in de kerk aan de Sportlaan in Den Haag komen vooral uit Irak en Afghanistan. Zij verkeren in grote onzekerheid over hun eigen lot en dat van achtergebleven vrienden en familie. Irak is met ISIS verworden tot een hel en Afghanistan lijkt dit voorbeeld te volgen. Ook daar zijn duizenden mensen op de vlucht vanwege de Taliban.

Tijdens het reces komt er een nieuw ambtsbericht aangaande Irak uit.

Citaat uit brief Timmermans;
*** ‘Asielbeleid
De ontwikkelingen in Irak worden, ook met het oog op het landgebonden
asielbeleid, nauwgezet gevolgd en betrokken bij de beoordeling van
asielaanvragen van Irakezen uit deze gebieden, als dit door betrokkene
naar voren is gebracht. Deze zomer verschijnt een nieuw algemeen
ambtsbericht over Irak.’
Bron: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/06/16/kamerbrief-over-de-stand-van-zaken-in-irak-en-de-opmars-van-isis.html
***

Dit houdt waarschijnlijk in dat er in de politieke luwte van het reces nauwelijks aandacht voor zal zijn en geen politieke consequenties getrokken zullen worden.
(Ook het vorige ambtsbericht kwam op een onmogelijk moment om politiek gevolg te kunnen hebben; de dag dat het kerstreces begon).

Tijdens het overleg zal de situatie van de groep in Amsterdam die in de Vluchthaven verblijft aan de orde komen. Een deel van die groep en uit de Vluchtgarage zal ook aanwezig zijn bij de demonstratie.

Theaterprotest6_Plein_1juli2014_Rechtopbestaan.jpg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *