persbericht 18 juni: Door gemeente Den Haag geboden opvang geen oplossing voor vluchtelingen in de knel

PERSBERICHT, 18 JUNI 2014
Sacramentskerk, Den Haag

Door gemeente Den Haag geboden opvang geen oplossing voor vluchtelingen in de knel

De gemeente Den Haag heeft de ruimte van de winteropvang aangeboden aan de vluchtelingen die verblijven in de Sacramentskerk met als doel dat ze daar tot rust kunnen komen en zich kunnen bezinnen op hun toekomst. De vluchtelingen zelf, de groep ondersteuners en organisaties als STEK (uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerken in Den Haag), Vluchtelingenwerk, Beyond Borders, Maatwerk bij Terugkeer (onderdeel van Cordaid) achten de aangeboden locatie echter ongeschikt voor dat doel. Vluchtelingenwerk, Beyond Borders en andere organisaties zouden de groep gaan begeleiden bij het ontwikkelen van een toekomstperspectief. Dat gaat nu niet door vanwege de patstelling die is ontstaan.
De consequentie daarvan is dat de vluchtelingen onder humanitair slechte omstandigheden zullen moeten verder leven en er niet aan een oplossing gewerkt kan worden. De vluchtelingen en de ondersteuners willen het gesprek graag voortzetten. Vluchtelingen blijven nu eenmaal in de stad aanwezig.

Toelichting
Een groep vluchtelingen voornamelijk afkomstig uit Irak en Afghanistan verblijft sinds januari 2013 in de Sacramentskerk aan de Sportlaan in Den Haag onder zware omstandigheden. Daarvoor verbleven ze 4 maanden in een tentenkamp op de Koekamp. De meesten van hen zijn uitgeprocedeerd, maar kunnen of willen niet terug naar het land van herkomst omdat ze daar ernstig gevaar lopen, niet toegelaten worden of geen netwerk meer hebben om op terug te vallen. Een groot aantal van hen heeft een verblijfsvergunning gehad en hier gewerkt. Maar die vergunning is ingetrokken omdat hun land veilig werd verklaard.

Vanaf de tweede helft van december j.l. vinden er gesprekken plaats met de gemeente met als doel het realiseren van een geschikte opvangplek waar de vluchtelingen tot rust kunnen komen en zich kunnen bezinnen op hun toekomst. Vluchtelingenwerk en andere organisaties als Beyond Borders zijn bereid ze daarbij te helpen.
Opvang is een taak van het Rijk. Gebleken is dat het Rijk daarin niet wil voorzien. De gemeente heeft zelf de bereidheid getoond een locatie te zoeken en het traject gericht op toekomstperspectief te faciliteren. Dat is zeer gewaardeerd. Te betreuren valt dat de specifieke locatie zonder vooroverleg is aangeboden. In overleg met betrokken organisaties bij werd deze locatie niet geschikt bevonden voor het doel dat alle partijen voor ogen hebben.
De gemeente had dit kunnen weten omdat in de gesprekken die gevoerd zijn van het begin af aan is aangegeven waar een locatie aan zou moeten voldoen. Toen was al duidelijk dat een winteropvang daaraan niet voldeed.
De situatie die nu ontstaan is er een waarbij zowel de gemeente als de vluchtelingen en de organisaties die hen ondersteunen een opvang willen die geschikt is voor het uitvoeren van een programma, maar dat het gesprek daarover niet meer gevoerd wordt.
Dat zou wel moeten gebeuren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *