Open brief aan Burgemeester Van Aartsen van Den Haag

Open brief aan Burgemeester Van Aartsen van Den Haag, uitnodiging voor gesprek over oplossing voor ongedocumenteerden.

Beste heer Van Aartsen,
In de commissievergadering Bestuur van 3 oktober jl. heeft u gesproken over het vluchtelingen kamp op de Koekamp. Wij willen u bedanken voor de duidelijke uitspraken die u heeft gedaan over onze situatie (1). Wij zijn blij met alle steun die we krijgen, omdat mensen in onze situatie veelal onzichtbaar zijn en niet worden gehoord. Wij denken dat, voortvloeiend uit uw uitspraken, er een gesprek plaats kan vinden over hoe wij het kabinetsbeleid kunnen veranderen.

U heeft ons uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentehuis, volgens dhr. B. Ludwig gaat dit over het tentenkamp. Wij hebben het tentenkamp via een rechtelijke uitspraak voor elkaar moeten krijgen en wij willen u op het hart drukken dat wij niet voor ons plezier ‘kamperen’. Wij staan op de Koekamp omdat wij geen andere optie hebben, u zegt ons toe te staan elke dag terug te komen, maar geeft ons geen mogelijkheid ergens te verblijven, wij kunnen namelijk
nergens heen.

Omdat u moeilijk te bereiken bent, willen wij u via deze weg uitnodigen op het tentenkamp, dan kunt u met eigen ogen zien hoe het geregeld is. Maar vooral ook omdat u dan met ons in gesprek kan over onze situatie. De oplossing voor onze situatie ligt in handen van de 2e kamer en de nieuwe regering. Uw partij, de VVD, is op dit moment bezig met kabinetsbesprekingen met de PVDA, wij hopen dat u uw invloed binnen deze partij kan aanwenden om tot een doorbraak te komen, zodat wij niet langer op deze plek hoeven te overnachten.

Want niet alleen vele Nederlanders vinden onze situatie ontoelaatbaar, ook geïnstitutionaliseerde organisaties hebben kritiek geuit op het Nederlandse vluchtelingen beleid. Zoals blijkt uit het advies van het ACVZ aan minister Leers uit maart 2012 (2), die stelt dat er een grote groep tussen wal en schip valt, en heen-en-weer wordt gestuurd tussen rijk en gemeente.

In het Universal Periodic Review over Nederland van 2012 van het Human Rights Council (HRC), welke bestaat uit aanbevelingen over de verbetering van de mensenrechten in de landen die lid zijn van de Verenigde Naties, staan verschillende aanbevelingen voor het nemen van maatregelen ter verbetering van de positie van migranten, vluchtelingen en ongedocumenteerden. Waarbij duidelijk is dat de Nederlandse regering weinig bereid is tot het zoeken van oplossingen, of zelfs maar het verbeteren van toezicht en omstandigheden op -uitgeprocedeerde- asielzoekers.

Met vriendelijke groet,
de demonstranten op de Koekamp

(1) “Ik denk dat practisch iedereen in nederland met deze groep sympatiseerd.”
“[…] dat deze groep, kwetsbare groep, in de Nederlandse samenleving, waar het kabinet denk ik geen goed
beleid voor voert, […]”
Uitspraken zijn hier terug te luisteren (15.18)

(2) (p. 45) http://www.acvz.org/publicaties/Advies-ACVZ-NR34-2012.pdf

(3) Voorbeeld van verworpen aanbevelingen;
98.106. Take all necessary measures, in accordance with international human rights law, to reduce the use of detention of persons solely on grounds of immigration reasons or because they belong to minority groups

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *