“Nieuw onderzoek naar woonperspectief asielzoekers Sacramentskerk”

(overgenomen van KerkinDenHaag, 15 maart 2014)
Door Robert Reijns (bron)

De uitgeprocedeerde asielzoekers in de Sacramentskerk (Vogelwijk) hebben te weinig elektriciteit. Warm douchen is er niet bij. Daar mocht niemand iets aan veranderen van de eigenaar van het gebouw, het bisdom Rotterdam. Er is een onderzoek gestart naar mogelijke oplossingen.

In de Sacramentskerk slapen de uitgeprocedeerde asielzoekers op matrassen.

In januari vorig jaar werd de Sacramentskerk aan de Sportlaan gekraakt voor de opvang van tientallen uitgeprocedeerde asielzoekers. De kerk is in 2008 onttrokken aan de eredienst. Sindsdien stond het leeg. Eigenaar van het gebouw is het bisdom Rotterdam. Het bisdom besloot de kerk beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers die eerst door de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), en daarna door de Gemeente Den Haag op straat zijn gezet. Inmiddels wonen er meer dan vijftig mensen.

De rekening

Toen de uitgeprocedeerde asielzoekers hun intrek in de kerk namen, waren voorzieningen als gas, water en licht niet aanwezig. Het bisdom zorgde voor een eenvoudige elektriciteitsinstallatie. Die is nu kapot. Bovendien levert de installatie te weinig stroom voor de alsmaar groeiende groep asielzoekers. In de kerk is het daardoor donker en koud. Warm water is er nauwelijks. De Haagse stichting Stek (voor Stad en Kerk) wilde zorgen voor een extra stroomgroep. Maar het bisdom weigert daarvoor toegang te verlenen tot de groepenkast in de naburige pastorie. Stek-medewerker Henk Baars, die van meet af aan bij de uitgeprocedeerde asielzoekers betrokken is, begrijpt dat niet. ‘Geld zou niet het probleem moeten zijn. Het bisdom betaalde alles. Dat is genereus, maar we zouden indien nodig heus aan de kosten bijdragen. Een rekening hebben we nooit gekregen.’

Nieuw onderzoek

Waarom het bisdom weigert om de stroomvoorziening te (laten) repareren of uit te breiden vindt Baars een raadsel. Immers verklaart het bisdom in een bericht op zijn website:
Het bisdom en de parochie hebben op humanitaire gronden aanvaard dat de groep asielzoekers in de kerk verblijft (1) mits de veiligheid kan worden gegarandeerd, waartoe ook reparaties kunnen geschieden en (2) zolang het kerkgebouw als verblijfplaats van de asielzoekers niet tekort zou schieten waar het gaat om het welbevinden van de asielzoekers.’ De website meldt verder dat bisdom en parochie de situatie van de vluchtelingen in het kerkgebouw op betrokken wijze gevolgd hebben. Dat zou tot uitdrukking zijn gekomen in de ‘voortdurende zorg’ dat het gebouw op zijn minst veilig zou worden verklaard.’

Baars vindt die mededeling klinkklare onzin. Het bisdom heeft volgens hem ‘nooit een vinger uitgestoken’ om de kerk veilig genoeg te maken om te voldoen aan wettelijke voorwaarden. Andere partijen hebben daar voor gezorgd.

Het bisdom wilde wekenlang niemand duidelijkheid geven. Onder mediadruk en op aansporen van Stek en Inge Vianen, lijsttrekker bij GroenLinks Den Haag, heeft het bisdom ingestemd met een nieuw onderzoek naar de benodigde reparaties.  Daar is Viktor Scheffers voor aangesteld, directeur van de katholieke mensenrechtenorganisatie Justitia et Pax. Scheffers bemiddelde al eerder namens de asielzoekers met het bisdom. Hij zal tevens meedenken over een verbetering van de leefomstandigheden voor de asielzoekers. Wat die verbetering voor het bisdom inhoudt is onduidelijk.

Vastentijd

Pogingen om de asielzoekers bij sportverenigingen te laten douchen in ruil voor het schoonmaken van de velden, zijn mislukt. Een enkele buurtbewoner stelt soms zijn douche beschikbaar. Stek helpt ook. Maar al die beetjes helpen toch te weinig voor de ruim vijftig man.

De woonomstandigheden zullen het ‘welbevinden van de asielzoekers’, het tweede criterium voor verblijf, geen goed doen.
Het wordt soberder. Alles wijst er op dat de vastentijd in deze rooms-katholieke kerk al is aangebroken.

One response to ““Nieuw onderzoek naar woonperspectief asielzoekers Sacramentskerk”

  1. Ferry (opa water )

    Inmiddels is vandaag 26 maart 2014 in opdracht van het Bisdom eindelijk begonnen de electriciteitsvoorziening op orde te brengen .
    Een erkend installateur brengt de installatie op orde en verwijderd alle gevaarlijke situaties.
    Viktor bedankt voor je inzet en bisdom voor het getoonde begrip

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *