Afghaanse vluchtelingen en de veiligheidssituatie in Afghanistan (nov. 2013)

Hieronder wordt de huidige veiligheidssituatie in Afghanistan geschetst namens de uitgeprocedeerde vluchtelingen in het Vluchthuis te Den Haag. Zij geven aan dat hun leven niet zeker is als ze worden teruggestuurd.

.
Voorgeschiedenis in vogelvlucht:

Op 7 oktober 2001 lanceerden de Verenigde Staten ‘Operation Enduring Freedom’ in Afghanistan. Een oorlog die als reactie op 9/11werd gevoerd tegen het terrorisme. Tegelijkertijd werd internationale steun gezocht voor een hele reeks nobele doelstellingen zoals de verdediging van de mensenrechten en vrouwenrechten, het herstellen van de stabiliteit en het invoeren en ondersteunen van een democratie. Toen de Amerikanen in 2001 de operatie ‘Enduring Freedom’ lanceerden, deden ze een beroep op dezelfde fundamentalistische krijgsheren en moedjahedeen-strijders van weleer om een grondoorlog te voeren tegen de Taliban, met luchtsteun door de VS. Deze fundamentalistische groepen verenigden zich onder de naam Noordelijke Alliantie en ze werden voorzien van veel geld en wapens.

Nadat de Taliban verdreven was, bevonden zij zich opnieuw in een machtige positie en velen van hen zijn nu parlementariër of vervullen een officiële lokale, regionale of nationale functie. De Moedjahedeen waren de eersten die de vrouwen dwongen om een boerka te dragen, een kledingstuk dat vrouwen van top tot teen bedekt.
Tal van landen steunden de oproep van de VS om deel te nemen aan de NAVO-oorlog in Afghanistan. Ook Nederland deed mee en traint nog steeds politieagenten aldaar. De internationale coalitie heeft onder leiding van de VS en de NAVO honderden miljarden dollar geïnvesteerd in de militaire aanpak van het conflict.

.
Huidige situatie in Afghanistan:

Volgens velen zijn er nauwelijks positieve resultaten geboekt door de oorlogsinspanningen, ondanks de vele miljarden die deze oorlog heeft gekost. Er wordt nog dagelijks gevochten in Afghanistan, er is geen sprake van democratie en eerbiediging van mensenrechten. Vrouwenrechten zijn niet verbeterd en de boerka is een algemeen verschijnsel in het straatbeeld. Meisjes mogen naar school, maar de scholingsgraad van meisjes is vooral in de dorpen heel laag. De gemiddelde levensverwachting is 49.1 jaar, het moeder-/kind sterfte is heel hoog en het geweld tegen vrouwen is met een kwart toegenomen. Volgens de ontwikkelingsindex van de VN staat Afghanistan op een trieste 175ste plaats op een totaal van 186 landen.

Afghanistan is een onveilig land en die onveiligheid neemt zelfs toe. Onlangs nog verklaarde de VN dat we ons zorgen moeten maken over de mensenrechten in het land. Een van de argumenten voor de oorlog waren ook de vrouwenrechten . De behandeling en de schendingen van vrouwenrechten waren en zijn zeer slecht onder de Taliban. Vergeet niet dat nu president Karzai, krijgsheren en anderen een regering vormen, vrouwenrechten er niet beter op geworden zijn. Rechten van kinderen worden niet nageleefd, jongens worden op jonge leeftijd ontvoerd en gebruikt als slaaf voor meerdere doeleinden, ook seksuele doeleinden. (Bron : http://www.irinnews.org/report/98776/afghanistan-s-dancing-boys)

.
Een van de redenen tot onveiligheid en conflicten zijn de onteigeningen van land van burgers door krijgsheren en overheid. Huizen worden gesloopt en burgers worden verdreven van hun land. Invloedrijke politici nemen deel aan de diefstal van land en het verdrijven van burgers. Politici die na de verkiezingen aan de macht zijn gekomen en gesteund worden door het Westen. (Bron: http://theafghanistanexpress.com/land-grabbing-by-top-officials-rocks-the-afghan-government/)

.
Net zoals in Irak zijn er ook wapens met verarmd uranium gebruikt, dit veroorzaakt ook hier ernstige gezondheid en milieuproblemen.

Met het vertrek van buitenlandse troepen, de komende presidentsverkiezingen en de oprukkende taliban is de veiligheid in Afghanistan zeer onzeker.

Afghanistan behoort tot de eerste drie meest onveilige landen ter wereld. (Bron:
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/internationaal/85367-gevaarlijkste-landen-ter-wereld-in-20112012-top-10.html)

.
Ondanks alle onveiligheid worden nog heel wat Afghaanse asielzoekers teruggestuurd of komen ze terecht in de illegaliteit. Vluchten doe je niet zomaar, maar omdat de situatie onhoudbaar is. Veel Afghanen willen niet terugkeren omdat ze vrezen voor hun veiligheid.

Een kwart van de vluchtelingen wereldwijd is afkomstig uit Afghanistan: bijna 2,7 miljoen mensen. Pakistan vangt zo’n 1.700.000 Afghaanse vluchtelingen op, Iran 886.500 In Nederland wonen ongeveer 40.000 Afghanen, in 2011 vroegen 1.885 Afghanen asiel aan in Nederland. (Bron: Vluchtelingenwerk)

.
Hoe schijnheilig is het als de oorlogvoerende landen vele miljarden spenderen aan een vruchteloze oorlog terwijl ze amper geld uittrekken voor ontwikkeling en humanitaire hulp voor de slachtoffers van die oorlog”
(Naar: De Brabander en Van Muylem, Vrede .be, 18 september 2013)

(Afghanistan heeft enorme bodemschatten, en de grondstoffen die wij nodig zeggen te hebben om onze welvaart in stand te houden, wachten op ontginning door grote multinationals. De vraag is of de Afghaanse bevolking daarvan zal kunnen profiteren of niet?)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *