Category Archives: Uncategorized

Open brief aan Burgemeester Van Aartsen van Den Haag

Open brief aan Burgemeester Van Aartsen van Den Haag, uitnodiging voor gesprek over oplossing voor ongedocumenteerden.

Beste heer Van Aartsen,
In de commissievergadering Bestuur van 3 oktober jl. heeft u gesproken over het vluchtelingen kamp op de Koekamp. Wij willen u bedanken voor de duidelijke uitspraken die u heeft gedaan over onze situatie (1). Wij zijn blij met alle steun die we krijgen, omdat mensen in onze situatie veelal onzichtbaar zijn en niet worden gehoord. Wij denken dat, voortvloeiend uit uw uitspraken, er een gesprek plaats kan vinden over hoe wij het kabinetsbeleid kunnen veranderen.

U heeft ons uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentehuis, volgens dhr. B. Ludwig gaat dit over het tentenkamp. Wij hebben het tentenkamp via een rechtelijke uitspraak voor elkaar moeten krijgen en wij willen u op het hart drukken dat wij niet voor ons plezier ‘kamperen’. Wij staan op de Koekamp omdat wij geen andere optie hebben, u zegt ons toe te staan elke dag terug te komen, maar geeft ons geen mogelijkheid ergens te verblijven, wij kunnen namelijk
nergens heen.

Omdat u moeilijk te bereiken bent, willen wij u via deze weg uitnodigen op het tentenkamp, dan kunt u met eigen ogen zien hoe het geregeld is. Maar vooral ook omdat u dan met ons in gesprek kan over onze situatie. De oplossing voor onze situatie ligt in handen van de 2e kamer en de nieuwe regering. Uw partij, de VVD, is op dit moment bezig met kabinetsbesprekingen met de PVDA, wij hopen dat u uw invloed binnen deze partij kan aanwenden om tot een doorbraak te komen, zodat wij niet langer op deze plek hoeven te overnachten.

Want niet alleen vele Nederlanders vinden onze situatie ontoelaatbaar, ook geïnstitutionaliseerde organisaties hebben kritiek geuit op het Nederlandse vluchtelingen beleid. Zoals blijkt uit het advies van het ACVZ aan minister Leers uit maart 2012 (2), die stelt dat er een grote groep tussen wal en schip valt, en heen-en-weer wordt gestuurd tussen rijk en gemeente.

In het Universal Periodic Review over Nederland van 2012 van het Human Rights Council (HRC), welke bestaat uit aanbevelingen over de verbetering van de mensenrechten in de landen die lid zijn van de Verenigde Naties, staan verschillende aanbevelingen voor het nemen van maatregelen ter verbetering van de positie van migranten, vluchtelingen en ongedocumenteerden. Waarbij duidelijk is dat de Nederlandse regering weinig bereid is tot het zoeken van oplossingen, of zelfs maar het verbeteren van toezicht en omstandigheden op -uitgeprocedeerde- asielzoekers.

Met vriendelijke groet,
de demonstranten op de Koekamp

(1) “Ik denk dat practisch iedereen in nederland met deze groep sympatiseerd.”
“[…] dat deze groep, kwetsbare groep, in de Nederlandse samenleving, waar het kabinet denk ik geen goed
beleid voor voert, […]”
Uitspraken zijn hier terug te luisteren (15.18)

(2) (p. 45) http://www.acvz.org/publicaties/Advies-ACVZ-NR34-2012.pdf

(3) Voorbeeld van verworpen aanbevelingen;
98.106. Take all necessary measures, in accordance with international human rights law, to reduce the use of detention of persons solely on grounds of immigration reasons or because they belong to minority groups

Haagse burgemeester behandelt actievoerders van tentenkamp hufterig

Bron Doorbraak
Al meer dan drie weken houdt op de Koekamp in de buurt van het station Den Haag Centraal het vluchtelingenactiekamp “Recht op bestaan” stand. De voornamelijk Iraakse vluchtelingen krijgen aardig wat steun, maar worden wel volop tegengewerkt door VVD-burgemeester Jozias van Aartsen en ambtenaren van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV). Toch laten ze zich niet uit het veld slaan.

In het artikel “Felle kritiek op protestkamp” in De Telegraaf (zie onderaan dit bericht) en tijdens de begrotingsbehandeling in de Haagse gemeenteraad heeft Van Aartsen zich ronduit onbeschoft uitgelaten over het tentenkamp en de ondersteuners van de vluchtelingen. Hij stelde een eind te willen maken aan “het gekampeer” en haalde keihard uit naar de Anti-Fascistische Aktie (AFA). Dat zou volgens hem “een schemerige organisatie” zijn die “de kwetsbare groep vluchtelingen” zou misbruiken “om eigen doelen te halen”. Het Haagse Stadspartij-raadslid Joris Wijsmuller stoorde zich aan de beledigende uitspraken van de burgervader: “Ik verbaas mij al enige tijd over de krampachtige manier waarop Van Aartsen omgaat met de demonstratievorm van Occupy en nu de asielzoekers”. Wijsmuller wees erop dat de burgemeester al diverse malen door de rechter is teruggefloten voor de beperkingen die hij demonstranten heeft opgelegd. “Hij kan kennelijk moeilijk tegen zijn verlies en lijkt gefrustreerd over een paar tenten.”

Lees verder

Dienst Terugkeer & Vertrek komt weer niet met oplossing

Vandaag (9-10-2012) kwam de politie namens Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) een brief afleveren op het Recht op Bestaan tentenkamp in Den Haag. Hier demonstreren wij, ruim 40 uitgeprocedeerde vluchtelingen, voor een humaan vluchtelingenbeleid.

De brief die om 17:00 uur door de politie werd overhandigd, deelde slechts mee dat wij het land zo spoedig mogelijk moeten verlaten, en als wij hieraan meewerken we tijdelijk onderdak zullen krijgen. DT&V houdt er echter geen rekening mee dat wij niet terug kunnen naar het land waar wij vandaan komen.

Ook als wij in een ander Europees land proberen een status te verkrijgen, worden wij weer terug gestuurd naar Nederland omdat wij hier als vluchteling in het systeem staan. In plaats dat de DT&V met een oplossing komt voor de groep vluchtelingen die tussen wal en schip vallen, komt de DT&V met een vod waar wij niks mee kunnen. Wij gaan dan ook niet in op dergelijke intimidatie. Wij kunnen niet terug en wij eisen dan ook een humane oplossing, niet een schijnvertoning.

Wij gaan door met onze acties! Wij blijven hier! Wij eisen ons Recht op Bestaan!

Tentenkamp gaat door ondanks tegenwerking gemeente Den Haag

Na ruim 2 weken van tegenwerking van de gemeente Den Haag en rechtszaken tegen burgemeester Jozias van Aartsen probeert burgemeester van Aartsen nog steeds ons tentenkamp op het Koekkamp, in een slecht daglicht te stellen.

Gister kregen wij bericht dat in de Telegraaf van 4 oktober de burgermeester van Den Haag, Jozias van Aartsen, zich negatief uitlaat over het tentenkamp Recht op Bestaan. Dit verbaast ons niet, aangezien hij vanaf het begin van het tentenkamp, ons alles onmogelijk probeert te maken.
Hier blijft het echter niet bij, omdat de gemeente in het eerste gesprek aangaf op geen enkele manier te willen helpen met sanitair etc. werd op maandag 1 oktober aan het Leger des Heils gevraagd of er gebruik gemaakt kon worden van de douches. De medewerkers wilden graag helpen, maar waren gecontacteerd door de gemeente dat er geen mensen van het Recht op Bestaan!-Kamp toegelaten moesten worden omdat ‘de gemeente alles al had geregeld’. Hier is echter op het kamp niets van te merken.

De burgemeester beweert zich zorgen te maken om de gezondheid en veiligheid van de vluchtelingen. Dan is het toch vreemd dat door ons zelf gezorgd moet worden voor artsen en toilet-faciliteiten, dat we in eerste instantie in regen en wind in open party-tenten moeten slapen en dat de politie ’s nachts dekens van het kamp verwijdert en de bescherming van tenten (doorzichtig folie) kapot maakt en hiermee het onmogelijk maakt ons tegen wind en kou te beschermen.
Ook beweert van Aartsen dat contact met de organisatie moeilijk is en dat hij daarom via Vluchtelingenwerk NL contact probeert te zoeken. Maar er is al regelmatig contact geweest met de gemeente én Vluchtelingenwerk en zijn we altijd bereikbaar op de Koekamp. Wij nodigen de burgemeester dan ook uit om te komen kijken en met ons te praten en samen tot een oplossing te komen.

Het is jammer dat wij wederom bezig moeten zijn met het weerleggen van valse beschuldigingen, wij steken onze tijd liever in het actie voeren voor ons recht op bestaan.

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen!
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een
waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden! Geen mens is illegaal! Wij willen ons mensenrecht!

https://www.facebook.com/rechtop.bestaan
https://www.twitter.com/rechtopbestaan
https://www.rechtopbestaan.wordpress.com

“Uitspraken van Aartsen over tentenkamp ridicuul”

4 Okt 2012. Haagse Stadspartij: “Burgemeester kan niet tegen verlies”

“Uitspraken van Aartsen over tentenkamp ridicuul”

Burgemeester Jozias van Aartsen heeft zich tijdens de begrotingsbehandeling en in de pers bijzonder negatief uitgelaten over het tentenkamp van asielzoekers op de Koekamp. De burgemeester wil een eind aan “het gekampeer” en de wet laten veranderen om alsnog zijn gelijk te halen. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij stoort zich aan de uitspraken: “Ik verbaas mij al enige tijd over de krampachtige manier waarop van Aartsen omgaat met de demonstratievorm van Occupy en nu de asielzoekers. Hij kan niet tegen zijn verlies en lijkt zwaar gefrustreerd over een paar tenten.” De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder

Strijdbare demonstratie #2 GEEN mens is illegaal!

Ruim 70 vluchtelingen en sympathisanten hebben vandaag, 29 september, net als vorige week zaterdag een demonstratie gelopen door de Haagse binnenstad, onder het motto “Geen mens is illegaal”.

De demonstratie verliep goed en was zeer strijdbaar. Er werden meer dan 700 flyers uitgedeeld. Op beginpunt en op het kerkplein werd er een toespraak gehouden door twee van de vluchtelingen.

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen! Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

28-08-2012 Vluchtelingen in actie bij IND

Vrijdag 28 september hebben wij, de groep uitgeprocedeerde vluchtelingen die een tentenkamp hebben opgezet op het Koekamp in Den Haag, actie voeren bij het IND kantoor aan het Stadhoudersplantsoen 24.

Een groep van 25 vluchtelingen en sympathisanten voerde actie voor de deur van de IND. Met leuzen als “geen man geen vrouw geen mens is illegaal” werd duidelijk gemaakt dat de manier hoe het IND met vluchtelingen omgaat onacceptabel is!

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen! 
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een
waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

Geen mens is illegaal! Wij willen ons mensenrecht!

Vluchtelingen van Haags tentenkamp weerstaan staatsrepressie

Artikel Doorbraak:

Vandaag heeft de rechter het intimiderende en stompzinnig bureaucratische optreden van de gemeente Den Haag tegen de vluchtelingen van het actiekamp Recht op bestaan enigszins teruggefloten. Op 19 september waren de vluchtelingen met veel pijn en moeite in de buurt van station Den Haag Centraal uit protest tegen het keiharde migratiebeleid een tentenkamp begonnen, dat tot nu toe in weer en wind overeind is gebleven. Het is van groot belang dat de solidariteit met de actievoerders zich de komende tijd uitbreidt.

Verder lezen op http://www.doorbraak.eu/?p=11297

Vluchtelingen Recht op Bestaan winnen rechtszaak om tenten

Vluchtelingen Recht op Bestaan winnen rechtszaak om tenten Haagse burgemeester Van Aarsten verbiedt aangemelde demonstraties

Precies een week nadat het vluchtelingenactiekamp Recht op Bestaan aan de Koekamp in Den Haag is opgezet, wint Recht op Bestaan de juridische strijd om het mogen plaatsen van tenten.

Burgemeester van Aartsen van Den Haag heeft er alles aan gedaan het tentenkamp te verbieden, onmogelijk te maken, te ontmoedigen en te beëindigen. Maar Recht op Bestaan volhardde met niet meer dan de weinige beschutting van een aantal party-tenten in regen, wind en storm en geeft vandaag van Aartsen het nakijken.

Het kamp kan en zal voor onbepaalde tijd blijven staan. Drie demonstraties vonden afgelopen week plaats vanuit het kamp, naar de Tweede Kamer, naar de Dienst Terugkeer en Vertrek, en door het stadscentrum van Den Haag.

Gelijktijdig met deze overwinning heeft van Aartsen drie demonstraties die zijn aangemeld voor deze week donderdag, vrijdag en zaterdag verboden omdat ze niet op tijd zouden zijn aangemeld. Den Haag hanteert als enige gemeente in Nederland een aanmeldingstermijn van vier maal vierentwintig uur. Dit is in strijd met de Europese Regelgeving.

De uitspraak van de bestuursrechter over de tenten houdt kort gezegd in:

Tenten worden toegestaan.

Er zijn enkele voorwaarden:
2 kanten mogen gesloten zijn (dus gewoon tentdoek).
1 kant moet transparant zijn
1 kant moet open zijn.
De open kant mag variëren afhankelijk van windrichting.

De open kant en de transparante kant moeten samen een hoek vormen. De ander hoek bestaat dan uit twee gesloten kanten.

Recht op bestaan benadrukt nog maar eens:

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen! 
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

https://www.facebook.com/rechtop.bestaan
https://www.twitter.com/rechtopbestaan
https://www.no-border.nl

22-09-2012 Strijdbare demonstratie GEEN mens is illegaal!

Ruim 90 vluchtelingen en sympathisanten hebben vandaag, 22 september, een demonstratie gelopen door de Haagse binnenstad, onder het motto “Geen mens is illegaal”.

De demonstratie verliep goed en was zeer strijdbaar. Er werden meer dan 1500 flyers uitgedeeld. Op het kerkplein werd er een toespraak gehouden door een van de vluchtelingen en daarna door iemand van het No Border Netwerk.

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen! Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht!
Mensen vluchten niet zonder reden!

https://twitter.com/rechtopbestaan
https://www.facebook.com/rechtop.bestaan
http://www.no-border.nl

Vluchtelingen in actie tegen Dienst Terugkeer en Vertrek.

Vrijdag 21 september hebben wij, de groep uitgeprocedeerde vluchtelingen die sinds 19 september een tentenkamp hebben opgezet op het Koekamp in Den Haag samen met sympathisanten, gedemonstreerd tegen de Dienst Terugkeer en Vertrek. Zo’n 50 mensen namen deel aan de demonstratie.

Dienst Terugkeer en Vertrek is verantwoordelijk is voor de deportatiesvan vluchtelingen. Wij willen hen duidelijk maken dat de vreemdelingen detentiecentra en gedwongen uitzettingen inhumaan zijn. Wij vinden het niet normaal dat mensen die gevlucht zijn worden opgesloten en gedeporteerd
Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen! 
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een
waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

Geen mens is illegaal! Wij willen ons mensenrecht!

https://www.facebook.com/rechtop.bestaan
https://www.twitter.com/rechtopbestaan

20-09 Vluchtelingen in actie bij installatie Tweede Kamer

Vandaag 20 september hebben wij, de groep uitgeprocedeerde vluchtelingen die gister een tentenkamp hebben opgezet op het Koekamp in Den Haag, actie gevoerd tijdens de beëdiging van de nieuwe leden van de Tweede Kamer.

Met ruim 35 vluchtelingen en sympathisanten zijn in een demonstratieve optocht van de Koekamp naar het Plein gelopen. Daar hebben wij flyers uitgedeeld en luidkeels duidelijk gemaakt dat er zo snel mogelijk een humane oplossing moet komen voor onze problemen en er een einde moet komen aan onze rechteloosheid.

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen! 
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!
Geen mens is illegaal! Wij willen ons mensenrecht!

https://www.facebook.com/rechtop.bestaan
https://www.twitter.com/rechtopbestaan

Agenda actie vierdaagse

Woensdag: Opbouw kamp

Donderdag: Actie bij installatie Tweede Kamer
Verzamelen: Op het tentenkamp (Koekamp) om 12:00

Vrijdag: Demonstratie naar Dienst Terugkeer en Vertrek
Verzamelen: Op het tentenkamp (Koekamp) om 15:00

Zaterdag:
Demonstratie door de Haagse binnenstad. Geen mens is illegaal!
Verzamelen: Op het tentenkamp (Koekamp) om 13:00

“Gemeente Den Haag laat vluchtelingen creperen!”

Het Vluchtelingen tentenkamp “Recht op Bestaan!” is een feit! De eerste vluchtelingen zijn gearriveerd op de Koekamp en de eerste tent, een open tent, staat!

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen!
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen. Echter strijden wij niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

In eerste instantie wilde de gemeente het protest verbieden. Nadat een positieve uitspraak van de rechter binnenkwam, zijn vluchtelingen echter direct begonnen met het opzetten van het tentenkamp. Volgens de rechter hebben de actievoerders het recht om voor onbepaalde tijd ook ’s nachts en met niet-afgesloten tenten te verblijven op de Koekamp. Burgemeester Van Aartsen vindt het echter nodig de actievoerders te treiteren bij het opzetten van het kamp.

Een niet afgesloten tent kan volgens Van Aartsen alleen een partytent zonder zijflappen zijn. Tentframes met meer dan een dak mogen niet, waardoor de politie nu dreigt met het afbreken van één van de tenten. Gezien deze opstelling van de gemeente, wordt er nu wederom een gang naar de rechter voorbereid. Er is geen mogelijkheid om tot een constructief overleg te komen, en eerdere rechterlijke uitspraken worden genegeerd door de gemeente.

Het is duidelijk dat de gemeente het de demonstranten zo moeilijk mogelijk maakt, om te voorkomen dat de vluchtelingen hun problematiek openbaar en zichtbaar kunnen maken. Tevens verspreidt de gemeente berichten die niet op waarheid berusten. Zo valt er op Westonline.nl te lezen:

“‘Maar nu de rechter heeft verboden om tenten op te zetten, kunnen wij ook in het donker beter toezicht houden,’ zegt de woordvoerder van van Aartsen.”

Wederom een dwaalspoor van de gemeente, het gaat namelijk expliciet over gesloten tenten. Ter verduidelijking, een eerdere uitspraak van de Haagse voorzieningenrechter over een zaak aangespannen door OccupyDenHaag, luidt:

“[Dat het bij een…] manifestatie met een permanent karakter inherent is dat enkele basisvoorzieningen nodig zijn [om demonstranten…] tegen de weerselementen te beschermen […]. Zonder een limitatieve opsomming te willen geven overweegt de voorzieningenrechter dat bijvoorbeeld een party-tent of iets van dien aard is toegestaan, evenals een niet afgesloten tent met “transparante ramen””.

Recht op Bestaan! vindt het jammer dat er nu veel tijd verloren gaat aan getreiter van de gemeente, terwijl het belang van een humane oplossing voor de problematiek van vluchtelingen de volle aandacht zou moeten krijgen.

Recht op Bestaan! benadrukt dat er vanaf vandaag voor onbepaalde tijd, 24 uur per dag op de Koekamp gemanifesteerd zal worden. Het tentenkamp staat nadrukkelijk open voor vluchtelingen van alle nationaliteiten. De komende dagen zullen er vanaf de Koekamp demonstraties vertrekken, waarbij donderdag de beëdiging van de 2e kamer aangedaan wordt. Vrijdag is er een actie bij de Dienst Terugkeer en Vertrek. Zaterdag zal er een grote demonstratie gelopen worden door de Haagse binnenstad.

https://www.facebook.com/rechtop.bestaan
https://www.twitter.com/rechtopbestaan

Tentenkamp in Den Haag gaat van start!

De rechter heeft vanochtend bepaald dat het tentenkamp op de Koekamp in Den Haag vandaag door mag gaan!

Na de tentenkampen in Ter Apel, Den Bosch, (Zwolle) en Sellingen wordt er VANDAAG vanaf 12:00 een tentenkamp opgebouwd door een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen op de Koekamp in Den Haag.

“Wij zijn rechteloos. Wij willen een humaan vreemdelingenbeleid, en ons recht om mens te kunnen zijn!”

De gemeente had meteen al laten merken het niet zo nauw te nemen met het demonstratierecht, en verbood al bij het eerste gesprek het overnachten en het permanent plaatsen van tenten. Hier is een rechtszaak over aangespannen die gisteren (18-09-2012) diende. Juist het constante karakter, dus ook nachts verblijven, is dan ook een belangrijk onderdeel van ons protest. Dit laat juist de situatie zien waar wij in zitten. Het is niet aan de gemeente om te bepalen wat een protest vorm is of niet. Wij hebben recht op een tentenkamp!

We hebben de rechtszaak gedeeltelijk gewonnen. We mogen ook s’nachts verblijven! De gemeente doet wel moeilijk over afgesloten tenten enz. maar we gaan zien hoe dat loopt. Anders volgt er misschien weer een rechtszaak.

Dus kom naar de Koekamp vanaf 12:00 en demonstreer met ons voor het recht op bestaan!

“Wij vragen niet veel. Slechts een leven wat we een leven kunnen noemen…”

Geen mens is illegaal! Wij willen ons mensenrecht!

VOLG –>
www.facebook.com/rechtop.bestaan
https://twitter.com/rechtopbestaan