Bisdom Rotterdam blijft weigeren humanitair gebaar te maken

Na een ruim een jaar verblijf vertoont de elektriciteitsvoorziening in de kerk gebreken, waardoor er geen warm water beschikbaar is voor bijv. douchen, de wasmachine niet kan draaien en er nauwelijks verwarmd kan worden.
De eigenaar van de kerk, het bisdom, is gevraagd toe te staan dat reparaties verricht kunnen worden. Dat wordt geweigerd. Ondanks het feit dat het bisdom spreekt over humaniteit en het belang van veiligheid gaat men niet concreet in op het verzoek. Bemiddeling van anderen heeft tot nu toe ook geen resultaat gehad. Het bisdom volhard in zijn starre houding.
Lees onderstaande correspondentie en de blog van Eric van den Berg

* Aan het bisdom
Van vluchtelingen en ondersteuners
7 februari 2014

De parochie en het bisdom zijn verzocht hun medewerking te verlenen aan het verbeteren van de elektriciteitsvoorziening in de Sacramentskerk. Enerzijds om humanitaire redenen, zo is er geen warm water beschikbaar en onvoldoende capaciteit aanwezig om een minimum aan verwarming voor zieken te realiseren en de kleding te kunnen wassen. Anderzijds om redenen van veiligheid vanwege het aanwezige risico van overbelasting en daaruit voortkomend brandgevaar.

Ik constateer dat u erkent dat sprake is van een delicate humanitaire kwestie en dat u aandacht uitgaat naar de veiligheid van het kerkgebouw als verblijfplaats voor de groep asielzoekers. Daar blijft het echter bij. Zich op de hoogte stellen van de situatie door de kerk te bezoeken doet u ook niet.

U staat goed overleg met de gemeente voor, suggererend dat er via die weg een oplossing gevonden kan worden, terwijl u weet dat de gemeente op het standpunt staat dat dit een kwestie is die tussen u en de groep asielzoekers eenvoudig kan worden opgelost. Uw woorden over humaniteit en het belang van veiligheid weigert u om te zetten in concreet handelen. U heeft daar de toestemming of medewerking van de gemeente helemaal niet voor nodig. U heeft een eigenstandige verantwoordelijkheid op basis waarvan u kunt handelen. De gemeente zal u niets tegenwerpen als u ingaat op ons verzoek.

Gisterenavond werd tezamen met steunverleners en vluchtelingen o.a over deze kwestie vergaderd. De mail die u stuurde werd deels voorgelezen en er is geprobeerd het uit te leggen. Dat lukte niet. Er is bepaald geen begrip voor het niet oplossen van een eenvoudig probleem. Het komt over als een verschuilen achter de overheid, die u overigens niets in de weg legt.

Opvallend is dat er een portret van de paus in de samenkomstruimte hangt. En dit met allemaal moslims. U begrijpt dat er dikwijls naar hem verwezen wordt in het onderhavige geval.

U drijft door uw houding de kwestie onnodig op de spits. Daar is niemand bij gebaat, ook het imago van uw kerk niet.

* Aan bewoners Sacramentskerk
Van Bisdom Rotterdam
6 februari 2014

Sinds 12 januari 2013 verblijft een groep asielzoekers in de Sacramentskerk in Den Haag. Deze groep heeft zich middels kraak toegang verschaft tot het kerkgebouw. De Sacramentskerk is niet meer in gebruik voor de eredienst maar zou een andere bestemming krijgen.

Vanaf het begin was duidelijk dat de asielzoekers aandacht vroegen voor hun situatie. Zij zijn uitgeprocedeerd en hebben huis noch haard. De Sacramentskerk is als gebouw echter niet geschikt om permanent een groep asielzoekers te huisvesten.

De parochie Den Haag Zuid en het bisdom Rotterdam hebben terstond bij de gemeente Den Haag aangedrongen om het kerkgebouw te inspecteren met het oog op veiligheid. Immers, wanneer een kerkgebouw gewoon gebruikt wordt voor de eredienst (een aantal dagdelen per week) ook dan wordt veiligheid vereist en getoetst middels criteria alvorens een gebruikersvergunning van de overheid te verkrijgen.

Het parochiebestuur en het bisdom Rotterdam hechtten aan de inspectie door de gemeente omdat veiligheid voor mensen zonder meer moet vaststaan. De waardigheid van asielzoekers die als mensen respect verdienen, vraagt van de Kerk en de samenleving zorgvuldigheid waar het gaat om hun opvang. In de loop van de afgelopen maanden is het kerkgebouw meerdere keren geïnspecteerd op de noodzakelijke veiligheid.

Vanaf het begin is duidelijk gemaakt dat het gebouw van de Sacramentskerk feitelijk niet geschikt is voor een permanent verblijf van asielzoekers gedurende langere tijd. Die geschiktheid is evenmin te verkrijgen door extra faciliteiten ter plaatse aan te schakelen.

Het parochiebestuur en het bisdom benadrukken dat zolang de veiligheid op basis van objectieve criteria door de gemeente Den Haag wordt vastgesteld, de parochie en het bisdom hun verantwoordelijkheid ten opzichte van het kerkgebouw als verblijfplaats van mensen die asielzoeker zijn durven te nemen.

Mensen die als asielzoeker uitgeprocedeerd zijn verdienen respect en aandacht maar dreigen momenteel tussen wal en schip te geraken omdat noch de gemeentelijke noch de landelijke overheid het feitelijk voor hen opneemt.

Voor extra voorzieningen in en rond het gebouw alsmede voor meer zorg voor de afzonderlijke asielzoekers heeft de Kerk concrete voorzieningen van de burgerlijke overheid nodig.
Voor nader overleg danwel samenwerking met de overheid met het oog op goede aandacht en zorg voor de groep asielzoekers in de Sacramentskerk, staan het parochiebestuur en het bisdom Rotterdam zonder meer open. Het is immers een humanitaire kwestie die de samenleving als geheel aangaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *