28 november: Audio raadsdebat (winter)opvang uitgeprocedeerden Den Haag

Tweeminutendebat mw. Vianen (GroenLinks) over de zorgplicht van de gemeente ten aanzien van de vluchtelingen in de Sacramentskerk
28-11-13 (19:30) Raadsvergadering
.
Bron: http://www.uitzendingenraaddenhaag.nl/public-access/messenger?question=view&kind=meeting&uuid=d1b0369b-ad00-0a00-10dc-ae1311c165eb#start=2846
.
Geluidsopname (MP3, ingekort tot ong. 16 minuten):

00:00: intro debat van Aartsen (B&W)
00:33: mv. Vianen (GL)(+ toelichting motie GL, HSP, PvdA, SP)
01:39: dhr. ter Linde (GTL) (+ toelichting eigen motie)
02:43: dhr. van der Helm (PVV)
04:42: dhr. van Kent (SP)
05:41: dhr. Gülsen (VVD)
06:07: dhr. Wijsmuller (HSP)
06:36: mv Bolle (PvdA)
07:10: dhr. Khoulani (PvdE)
08:10: mv. Rambaran (CDA)
08:35: dhr. Kücük (ID)
09:22: mv. Geest-Jacobs (D’66)
09:39: reactie van Aartsen (B&W)
15:05 – 15:51: stemming motie ‘Bolle cs’ en motie van der Helm

.
Motie Vianen (aangeduid door van Aartsen als ‘motie Bolle cs’) aangenomen (tekst zie hieronder)
Motie van der Helm afgewezen
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MOTIE Winteropvang asielzoekers (aangenomen 28-11-’13)

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 28 november 2013 ter bespreking van het tweeminutendebat “Winteropvang asielzoekers”.
Constaterende dat:

  • in de Haagse Sacramentskerk aan de Sportlaan een groep ongedocumenteerden en uitgeprocedeerde asielzoekers uit onder meer Irak in uitzichtloze omstandigheden verkeert;
  • het Nederlands terugkeerbeleid bij deze groep niet kan worden geëffectueerd, bijvoorbeeld omdat landen van herkomst niet aan terugkeer mee willen werken;
  • in verband met de komende winterperiode de burgemeester van Amsterdam de Amsterdamse lotgenoten van deze groep, die hun identiteitsdocumenten hebben overlegd, humane opvang aanbiedt conform het advies van het Europees Sociaal Comité.

Van mening dat:

  • datzelfde aanbod ook voor de Haagse groep moet gelden
  • Voorts van mening dat:
  • Vluchtelingenwerk een nuttige rol kan vervullen door de identiteitsdocumenten van de Haagse groep uitgeprocedeerden, net als hun Amsterdamse lotgenoten, op orde te brengen en te overleggen aan de autoriteiten.

Verzoekt het college:

  • De winteropvang open te stellen voor de opvang van de mensen uit de Sacramentskerk;
  • De raad op korte termijn te rapporteren over de voortgang met de identiteitsdocumenten van de mensen in de Sacramentskerk en in overleg te treden om passende opvang aan te bieden aan diegenen die daaraan meewerken.

Marieke Bolle (PvdA), Inge Vianen (GL), Bart van Kent (SP),  Joris Wijsmuller (HSP)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *