23 juni Plein: Manifestatie voor Eerlijk Kinderpardon

Manifestatie voor Eerlijk Kinderpardon, 23 juni 2014

PERSBERICHT: Op woensdag 25 juni 2014 vindt er van 13.30 -16.00 uur een grote manifestatie plaats op het Plein in Den Haag die oproept om tot een Eerlijk Kinderpardon te komen. Cabaretiers Erik van Muiswinkel en Vincent Bijlo komen om hun steun te betuigen voor de naar schatting 600 kinderen die onterecht buiten het Kinderpardon vallen. Kinderen die dat treft, strijden om de WK-Kinderpardonvoetbal Cup.

Defence for Children, Stichting INLIA, Stichting LOS, VluchtelingenWerk Nederland en Kerk in Actie hebben op 5 mei de campagne Eerlijk Kinderpardon gelanceerd. Inmiddels hebben meer dan 34.000 mensen de petitie getekend. De ondertekenaars willen dat álle kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland waren voor hun achttiende en toen verblijfsvergunning hebben aangevraagd, mogen blijven. Nu vallen zo’n 600 kinderen buiten de boot, bijvoorbeeld omdat ze niet altijd onder het vereiste Rijkstoezicht hebben gestaan of omdat hun ouders de ‘verkeerde’ verblijfsvergunning hebben aangevraagd toen ze naar Nederland kwamen.
Burgemeesters vragen om oplossing

Ook 312 burgemeesters riepen Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie op om een oplossing te zoeken voor de kinderen die in hun gemeenten geworteld zijn geraakt. Afgelopen dinsdag stemde de Tweede Kamer over verschillende moties die een oplossing dichter bij hadden kunnen brengen, maar helaas behaalden die geen meerderheid. Een aantal belangrijke moties is aangehouden tot begin juli.
WK-Kinderpardonvoetbal

Het gaat om kinderen zoals Shenjun die acht jaar geleden in Nederland werd geboren en al bijna net zolang in Odijk woont. Of Mina, die vijftien jaar geleden in Nederland werd geboren en al zijn hele leven in Den Haag woont. ”Ik wil gewoon als een Nederlands kind leven”, zegt Mina daarmee het gevoel van alle 600 in Nederland gewortelde kinderen verwoordend die met uitzetting worden bedreigd. Zij komen voetballen op 25 juni en spelen het WK-Kinderpardonvoetbal.
Maatschappelijk draagvlak

“De massale steun die we uit alle hoeken van de samenleving hebben mogen ervaren de afgelopen maanden, bewijst dat er groot maatschappelijk draagvlak is om deze kinderen een toekomst in Nederland te gunnen”, zegt Aloys van Rest, directeur van Defence for Children. “Dan kan het niet anders, of vroeg of laat moet ook Den Haag omgaan. Dat hopen we te bereiken door deze manifestatie voor de deur van de Tweede Kamer.”
Meer informatie

Het programma met diverse optredens is van 13.30 tot 16.00 uur. Voor informatie over welke kinderen komen voetballen of andere informatie belt u Defence for Children, perstelefoon: 06 10 47 24 98.
Deel via:

Relevant
Strijd om eerlijk Kinderpardon nog niet gestreden Overweldigende steun voor Eerlijk Kinderpardon Willekeur dreigt bij afhandeling Kinderpardon Het ene gewortelde kind is het andere wél 600 Kinderen wachten op Eerlijk Kinderpardon
Persberichten
Manifestatie voor Eerlijk Kinderpardon 600 Kinderen wachten op Eerlijk Kinderpardon Organisaties vragen wettelijk verbod vreemdelingendetentie kinderen 620 kinderen gered met Kinderpardon, maar ruim de helft afgewezen
Meer Persberichten »
Vragen
HOe heeft Wij Blijven! actie gevoerd bij de verkiezingen van 2012? Welke kinderen vallen buiten het Kinderpardon? Welke kinderen dreigen buiten het Kinderpardon te vallen? Waarom vallen niet-asielkinderen niet onder het Kinderpardon? Welke kinderen vallen buiten het Kinderpardon?
Dossiers
Alleenstaande minderjarige vreemdelingen Gewortelde kinderen Gezinshereniging Ongedocumenteerde kinderen Opvang asielzoekers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *