Monthly Archives: april 2013

Persbericht: Vluchtelingen in actie bij PvdA congres

BI1yQV1CMAArZYl.jpg largeVandaag (27-04-2013) voeren wij, ruim 75 uitgeprocedeerde vluchtelingen van het Vluchthuis in Den Haag en de Vluchtkerk in Amsterdam actie bij het PvdA congres in Leeuwarden. “Wij voeren actie tegen het feit dat de Nederlandse overheid ons op straat heeft gezet. Totaal rechteloos, zonder huis, zonder zorg, zonder enig vooruitzicht op een menswaardig bestaan”. Hier is ook de PvdA verantwoordelijk voor. De PvdA is van cruciaal belang voor een politieke oplossing.

Op de stoep van het WTC Expo gebouw waar het congres plaatsvindt liggen meerdere vluchtelingen op matjes en slaapzakken. “Zo is onze situatie, we staan letterlijk op straat.” Er worden brieven uitgedeeld aan de deelnemers van het congres waarin het probleem wordt uitgelegd. Ook worden er spandoeken opgehouden met teksten als “vluchtelingen eisen mensenrechten” en “stop de strafbaarstelling van illegaliteit”.

De PvdA is nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer om een oplossing te realiseren voor ons probleem. Binnen de PvdA groeit de discussie. Zo sprak Marieke Bolle van de PvdA zich meerdere malen uit voor een generaal pardon. Maar de discussie moet verder groeien. “Wij zijn er van overtuigd dat er een grote groep binnen de PvdA is die deze schrijnende en rechteloze situatie niet wil laten voortbestaan”.

Wij kunnen niet terug naar het land waar wij vandaan komen omdat wij daar ons leven niet zeker zijn, maar ook hier worden ons onze mensenrechten ontzegd. Wij willen na jaren van onzekerheid, opsluiting in detentiecentra en uitsluiting van alle mensenrechten verblijfsrecht, zodat wij een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.
Wij willen verblijfsrecht en het recht op bestaan!
BI1zqzYCMAAt3oR.jpg large
Hier onder is de brief te lezen.

Beste,

Graag vragen wij uw aandacht voor de situatie van uitgeprocedeerde vluchtelingen in Nederland. En vragen de PvdA zich voor hen uit te spreken.
Wij zijn een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen uit Irak, Iran, Ivoorkust, Somalië, Afghanistan en nog diverse andere landen. Al ruim een jaar voeren wij op allerlei manieren actie, waarvan de tentenkampen het meest bekend zijn. Wij voeren actie voor onze meest basale mensenrechten, want zelfs die worden ons onthouden door de Nederlandse overheid.

In Nederland zijn veel vluchtelingen die uitgeprocedeerd zijn, zoals wij. We hebben een asielprocedure doorlopen waarbij ons verzoek om bescherming om uiteenlopende redenen is afgewezen. De Nederlandse overheid zet ons en andere uitgeprocedeerde vluchtelingen op straat en vindt dat wij moeten terugkeren naar het land waarvandaan we zijn gevlucht. Een deel van de mensen die door de overheid op straat wordt gezet kan echter helemaal niet terug. Bijvoorbeeld omdat men niet de juiste papieren heeft. Of omdat de vluchteling nog steeds fysiek gevaar loopt in het land van waaruit hij of zij is gevlucht. Of omdat de overheid van dat land deze mensen niet toe wil laten.

Aan de ene kant worden mensen dus op straat gezet, terwijl ze aan de andere kant nergens naartoe kunnen. De Nederlandse overheid vindt dat deze mensen geen enkel recht hebben, zelfs niet een basaal mensenrecht als een dak boven het hoofd.

Als deze mensen geluk hebben kunnen ze terecht bij bekenden thuis, of bij kerkelijke of andersoortige opvang. Maar een ander deel moet op straat zwerven. Allemaal lopen ze het gevaar om bij ID controles te worden opgepakt door de politie. Om vervolgens voor onbepaalde tijd in een gevangenis te worden opgesloten. Dat noemt men ‘vreemdelingendetentie’, maar komt er in de praktijk op neer dat mensen onder zwaardere omstandigheden worden opgesloten dan criminelen die door de rechter een vrijheidsstraf opgelegd hebben gekregen. Als deze mensen niet kunnen worden uitgezet, worden ze “geklinkerd” – wat letterlijk betekent dat ze de straat weer worden opgegooid – en wacht hen weer een uitzichtloos leven zonder de meest basale mensenrechten. Zo kunnen ze geen bestaan en geen toekomst opbouwen.

Dit is het effect van het Nederlandse beleid. Er worden groepen gecreëerd die in de praktijk niet voor- of achteruit kunnen. Maar de Nederlandse overheid weigert verantwoordelijkheid voor hen te nemen. Deze mensen hebben blijkbaar geen rechten, en worden weggestopt op straat.

Tot dat het er teveel zijn. Tot dat het leed te groot wordt om te dragen. Tot dat deze mensen, zoals nu, op beginnen te komen voor hun rechten. Wij zijn deze mensen. Wij voeren actie tegen onze rechteloosheid en tegen dat we door de Nederlandse staat op straat zijn gezet. Al jaren leven wij in Nederland op straat zonder zorg, zonder huis, zonder het vooruitzicht op een menswaardig bestaan.

Inmiddels ontvangen wij uit diverse hoeken van de samenleving al steun. Van kerken, maatschappelijk betrokken particulieren, actiegroepen, politieke partijen, wetenschappers, opiniemakers, artiesten en bekende Nederlanders. Van de PvdA hebben we echter nog niet zoveel gehoord in de Tweede Kamer. Wij zijn er echter van overtuigd dat het merendeel van de PvdA deze schrijnende situatie niet zo wil laten voortduren. Daarom willen we u vragen zich uit te spreken voor een oplossing die tegemoet komt aan wat de vluchtelingen wensen: onderdak en verblijfsrecht. Zoals de lokale PvdA Den Haag al heeft gedaan.

Marieke Bolle van deze Haagse afdeling pleit voor een generaal pardon, en gaat hierover in gesprek met de Tweede Kamerleden. Ook u als lid, lokale afdeling of Tweede Kamerlid kan het verschil maken en de discussie binnen uw partij aanzwengelen. Zo kunt u naar buiten brengen dat u van mening bent dat er een oplossing moet komen voor ons probleem. Of de discussie binnen uw lokale afdeling aangaan en de partij laten weten wat u er van vindt. Wij hopen op uw steun om een einde te maken aan deze onmenselijke situatie.

Graag ontvangen we een reactie van u.

Met vriendelijke groet de vluchtelingen van het Vluchthuis (Den Haag) en de Vluchtkerk (Amsterdam)

Meer informatie is te vinden op onze website. http://www.rechtopbestaan.org
Hier zijn ook vluchtverhalen van ons te vinden: http://www.rechtopbestaan.org/verhalen
U kan natuurlijk altijd contact met ons opnemen via rechtopbestaan@gmail.com

Vluchtelingen brengen brief naar de koningin

IMG_0061Gister brachten wij, vluchtelingen van het Vluchthuis in Den Haag samen met vluchtelingen van de Vluchtkerk uit Amsterdam een brief naar de Koning. Vanaf het Vluchthuis liepen wij met 80 vluchtelingen naar het paleis aan het Noordeinde gelopen met bloemen en de desbetreffende brief, daar werd die aangeboden aan de medewerker van de Koningin. Hier onder is de brief te lezen.

Hare Majesteit de Koningin,

Wij zijn een groep vluchtelingen, die tijdelijk verblijven in kerken in Den Haag en Amsterdam. Wij verlangen naar uw warme aandacht voor onze situatie.

Jaren geleden zijn wij gevlucht voor oorlog, terrorisme en vervolging. En ook al komen we uit verschillende landen, één ding is voor ons allemaal hetzelfde: na lange tijd in asielcentra zijn we op straat gezet. Sindsdien leven we in tenten, parken en kerken. Onder ons zijn kinderen, ouderen en mensen die gezondheidszorg nodig hebben. We leven altijd in angst: als we op straat lopen maar ook als we eraan denken dat we teruggestuurd zouden worden. We verlangen naar rust en zekerheid want het bestaan op straat is geen basis voor een menswaardig leven.

Wij zijn overtuigd dat het besluit om ons op straat te zetten niet het juiste besluit was. De IND wil ons terug sturen naar ons land van herkomst, terwijl dat voor ons onmogelijk is. Sommigen van ons kunnen niet terug omdat ze bang zijn om dood te gaan. Sommigen kunnen niet terug omdat het land van herkomst de terugkeer niet toelaat.

Op dit moment leven wij van de giften en hulp van uw burgers en van organisaties die in ons bestaansrecht geloven. Wij dromen van een normaal leven in een land waar de mensenrechten zijn gewaarborgd. Daarom willen wij graag uw trouwe burger worden.

U bent de koningin van alle mensen. Met deze brief vragen wij u om in uw laatste dagen als koningin van Nederland warmhartig aandacht te schenken aan onze situatie.

Wij wensen u en uw familie een lang en gezond leven.

Hoogachtend,

Persbericht: Vluchtelingen brengen brief naar de koningin

Aanstaande donderdag brengen vluchtelingen die in kerken in Den Haag en Amsterdam verblijven, lopend een brief naar paleis Noordeinde. Hiermee willen zij hun nijpende situatie onder de aandacht brengen van de koningin.

De uitgeprocedeerde vluchtelingen uit de twee grote steden verblijven al geruime tijd in onzekerheid. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is van mening dat deze groep mensen terug moet keren naar het land van herkomst, maar de vluchtelingen kunnen door allerlei omstandigheden niet terug. Met hun brief hopen zij dat ze in Nederland mogen blijven en dat er een einde komt aan hun uitzichtloze situatie.

“Jaren geleden zijn wij gevlucht voor oorlog, terrorisme en vervolging. En ook al komen we uit verschillende landen, één ding is voor ons allemaal hetzelfde: na een jarenlang verblijf in vluchtelingencentra, zijn we op straat gezet. Sindsdien leven we in tenten, parken en kerken. […] Wij dromen van een normaal leven in een land waar de mensenrechten zijn gewaarborgd. Daarom willen wij graag uw trouwe burger worden,” schrijven de vluchtelingen in hun brief.

De ± 75 vluchtelingen beginnen hun wandeltocht om 14.00 vanaf de kerk aan de Sportlaan 127 te Den Haag. Ze komen rond 15.30u aan bij Paleis Noordeinde. Daar zullen ze hun brief en oranje bloemen overhandigen. Tevens zal het amnestieverzoek dat is opgesteld door Stichting Vluchtelingen van de Straat worden overhandigd.

E-mail actie, de PvdA moet om!

_MG_3334Voor ons, de groep uitgeprocedeerde vluchtelingen van het Vluchthuis in Den Haag, de groep uit Amsterdam die daar in de Vluchtkerk verblijven en alle vluchtelingen die rechteloos op straat staan, moet een politieke oplossing komen. Wij voeren al sinds 2011 door heel Nederland actie voor een menswaardig bestaan. Daarvoor moet de Partij van de Arbeid (PvdA) zich inzetten in de Tweede Kamer, zij zijn nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer.

Binnen de PvdA groeit de discussie. Zo sprak Marieke Bolle van de PvdA zich meerdere malen uit voor een generaal pardon. Maar de discussie moet verder groeien. Wij zijn er van overtuigd dat er een grote groep binnen de PvdA is die deze schrijnende en rechteloze situatie niet wil laten voortbestaan.

Om de discussie binnen de PvdA verder aan te zwengelen vragen wij u deel te nemen aan de mail actie “ De PvdA moet om!”. Ook u kan uw steentje bijdragen door onze problematiek bij de PvdA onder de aandacht te brengen. Hieronder vindt u een brief die u kan mailen naar PvdA Tweede Kamerleden, lokale afdelingen, wethouders, andere bestuurders en leden. Hier vindt u ook een lijst met e-mail adressen van Tweede Kamerleden. Voor e-mail adressen van lokale groepen zie http://www.pvda.nl

Maak het verschil en mail! Alvast heel erg bedankt!

Download hier de brief.
Download hier de lijst met e-mail adressen.

Beste,

Graag vragen wij uw aandacht voor de situatie van uitgeprocedeerde vluchtelingen in Nederland en de PvdA om zich voor hen uit te spreken.

Al ruim een jaar voert een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen uit Irak, Iran, Ivoorkust, Somalië, Afghanistan en diverse andere landen op allerlei manieren actie, waarvan de tentenkampen het meest bekend zijn. Zij voeren actie voor de meest basale mensenrechten, want zelfs die worden hen onthouden door de Nederlandse overheid.

In Nederland zijn veel vluchtelingen die uitgeprocedeerd zijn. Ze hebben een asielprocedure lopen waarbij hun verzoek om bescherming om uiteenlopende redenen is afgewezen. De Nederlandse overheid zet uitgeprocedeerde vluchtelingen op straat en vindt dat ze moeten terugkeren naar het land waar vandaan ze zijn gevlucht. Een deel van de mensen die door de overheid op straat wordt gezet kan echter helemaal niet terug. Bijvoorbeeld omdat men niet de juiste papieren heeft. Of omdat de vluchteling nog steeds fysiek gevaar loopt in het land waar vandaan hij of zij is gevlucht. Of omdat de overheid van dat land deze mensen niet toe wil laten.

Aan de ene kant worden mensen dus op straat gezet, terwijl ze aan de andere kant nergens naartoe kunnen. De Nederlandse overheid vindt dat deze mensen geen enkel recht hebben, zelfs niet een basaal mensenrecht als een dak boven het hoofd.

Als deze mensen geluk hebben kunnen ze terecht bij bekenden thuis, of bij kerkelijke of andersoortige opvang. Maar een ander deel moet op straat zwerven. Allemaal lopen ze het gevaar om bij ID controles te worden opgepakt door de politie, om vervolgens voor onbepaalde tijd in een gevangenis te worden opgesloten. Dat noemt men ‘vreemdelingendetentie’, maar het komt er in de praktijk op neer dat mensen onder zwaardere omstandigheden worden opgesloten dan criminelen die door de rechter een vrijheidsstraf opgelegd hebben gekregen. Als deze mensen niet kunnen worden uitgezet, worden ze “geklinkerd” – wat letterlijk betekent dat ze de straat worden opgegooid – en wacht hen weer een uitzichtloos leven zonder de meest basale mensenrechten. Zo kunnen ze geen bestaan en geen toekomst opbouwen.

Dit is het effect van het Nederlandse beleid. Er worden groepen gecreëerd die in de praktijk niet voor- of achteruit kunnen. Maar de Nederlandse overheid weigert verantwoordelijkheid voor hen te nemen. Deze mensen hebben blijkbaar geen rechten, en worden weggestopt op straat.

Totdat het er teveel zijn. Totdat het leed te groot wordt om te dragen. Totdat deze mensen, zoals nu, op beginnen te komen voor hun rechten. Deze vluchtelingen voeren actie tegen hun rechteloosheid en tegen dat ze door de Nederlandse staat op straat zijn gezet. Al jaren leven zij in Nederland op straat zonder zorg, zonder huis, zonder het vooruitzicht op een menswaardig bestaan.

Inmiddels ontvangen de vluchtelingen uit diverse hoeken van de samenleving al steun. Van kerken, maatschappelijk betrokken particulieren, actiegroepen, politieke partijen, wetenschappers, opiniemakers, artiesten en bekende Nederlanders. Van de PvdA is echter nog niet zoveel gehoord in de Tweede Kamer. Maar het merendeel van de PvdA wil deze schrijnende situatie toch niet zo laten voortduren? Daarom wil ik u vragen zich uit te spreken voor een oplossing die tegemoet komt aan wat de vluchtelingen wensen: onderdak en verblijfsrecht. Zoals de lokale PvdA Den Haag al heeft gedaan.

Marieke Bolle van deze Haagse afdeling pleit voor een generaal pardon, en gaat hierover in gesprek met de Tweede Kamerleden. Ook u als lid, lokale afdeling of Tweede Kamerlid kan het verschil maken en de discussie binnen uw partij aanzwengelen. Zo kunt u naar buiten brengen dat u van mening bent dat er een oplossing moet komen voor het probleem van deze vluchtelingen. Of de discussie binnen uw lokale afdeling aangaan en de partij laten weten wat u er van vindt. Ik hoop op uw steun voor de vluchtelingen om een einde te maken aan deze onmenselijke situatie.

De vluchtelingen hopen op een reactie van u.

Met vriendelijke groet,

Meer informatie is te vinden op de website van de vluchtelingen. http://www.rechtopbestaan.org
Hier zijn ook vluchtverhalen van hen te vinden: http://www.rechtopbestaan.org/verhalen
U kan natuurlijk altijd contact met hen opnemen via rechtopbestaan (at) gmail.com

Persconferentie Steun Choucha Vluchtelingen

Op donderdag 11 april zal om 15.30 uur een conferentie plaatsvinden in solidariteit met het protest van de vluchtelingen van het Choucha vluchtelingenkamp in Tunesië. Dit kamp ontstond door de oorlog en vervolging in Libië waarna vele Subsahara-migranten het land ontvluchtten. Momenteel zijn 63 van hen sinds 29 maart in hongerstaking bij het UNHCR-kantoor in Tunis. Het UNHCR-kamp wordt in juni 2013 gesloten. Dit terwijl 815 van de 1000 nog aanwezige vluchtelingen niet worden hervestigd naar een veilig land. Tunesië wil ze niet hebben, Libië is niet veilig en teruggaan naar landen van herkomst is vaak geen optie vanwege angst en gevaar. Europese landen waaronder Nederland houden de deuren dicht.

Nederland bij monde van minister president Rutte stelde in 2011 dat deze migranten niet welkom waren in Nederland en dat zij ‘in de regio’
opgevangen moesten worden. De omstandigheden in het Choucha kamp gelegen in de woestijn zijn erbarmelijk voor de afgewezen vluchtelingen voor wie de voorzieningen – voeding, medische verzorging en recentelijk ook water – nu afgesloten zijn.

De vluchtelingen vragen begrip en erkenning voor hun situatie, een heroverweging van het verzoek om asiel – evenals de opname in een ander
land. All Included maakt zich sterk voor de Choucha vluchtelingen en heeft deze tot twee keer toe bezocht. Wij vragen de UNHCR deze mensen niet achter te laten maar verantwoordelijkheid te nemen. Van de Nederlandse regering vragen wij uiterste inspanning om Choucha vluchtelingen op te nemen.

Op donderdag 11 april 2013 zullen naast Den Haag ook in Tunesië, Rabbat, Londen, Berlijn en andere steden bijeenkomsten als blijk van solidariteit plaatsvinden. Onderstaande fax zal naar diverse UNHCR-vestigingen worden verstuurd door mensen die verontrust zijn. Na de persconferentie zullen wij bij de UNHCR langsgaan om een verklaring te overhandigen en onze bezorgdheid te uiten.

De bijeenkomst in Den Haag zal plaatsvinden in het Vluchthuis – gekraakte kerk waar ongedocumenteerden in protest tegen Nederlands beleid verblijven. Het Vluchthuis en de Vluchtkerk Amsterdam hebben zich solidair verklaard met de Choucha vluchtelingen. Hopelijk zullen mensen van de Vluchtkerk ook op de conferentie aanwezig zijn.

Lokatie: Vluchthuis, Sportlaan 127 2566 GP, Den Haag
Datum/tijd: donderdag 11 april, 15:30 uur

Meer informatie over het protest van Choucha vluchtelingen:
http://chouchaprotest.noblogs.org/ en http://voiceofchoucha.wordpress.com/
http://www.allincluded.nl/index.php/actie/support-choucha-refugees-13

Jan Pronk: Een brug te ver

Bron: janpronk.nl
Jan PronkIn tweeërlei opzicht is het klimaat rond vreemdelingen verscherpt. Toen de wereld na het einde van de Koude Oorlog dichterbij kwam – liever gezegd: toen de Westerse expansiedrang de wereld dichterbij bracht – kozen we voor profijt, maar hielden we de boot af, als slachtoffers van de globalisering een beroep op ons deden. Mensen die geen toekomst hebben vanwege de verarming van het leefmilieu door de uitstoot van broeikasgassen in het Westen, zijn slachtoffers van de globalisering. Mensen die geen vruchtbare grond, werk of inkomen hebben, door operaties van Westerse transnationale ondernemingen, zijn dat evenzeer. Mensen die vervolgd worden door regimes gesteund door het Westen, of door criminele organisaties die banden hebben met Westen, eveneens. Vervolging en onderdrukking vormen vaak een kwestie van leven of dood: vrijheidsberoving, marteling, verkrachting, verdwijning, moord.

Een beperkt aantal slachtoffers ontkomt en zoekt toevlucht in het Westen. Daar heeft het Westen zich tegen gewapend met versperringen, opvangkampen, toelatingscriteria, verblijfregels, uitzettingsprocedures en gevangenissen. Dat mag, mits internationale rechtsregels worden gerespecteerd. Dat vereist inlevingsvermogen bij Westerse autoriteiten, een deskundig en eerlijk oordeel over de omstandigheden in landen van herkomst, bereidheid naar het verhaal van vluchtelingen te luisteren, rechtsregels niet te manipuleren, humaniteit te stellen boven eigenbelang en een beetje plaats te maken.

Daaraan ontbreekt het. Mensen worden teruggestuurd situaties die zij hadden ontvlucht. Zij komen weer in het bereik van hun vervolgers: dictators, geheime diensten, criminelen, krijgsheren, terreurorganisaties. Daaronder vallen ook administratieve en politie eenheden waarmee Westerse autoriteiten zaken doen, maar die geen respect hebben voor mensenrechten. We pretenderen dat onze procedures rechtvaardig zijn, en dat iemand die eenmaal niet als vervolgde of vluchteling is erkend hier niets te zoeken heeft. Maar zulk beslissingen worden genomen door bureaucraten die geen inzicht (willen) hebben in de werkelijke omstandigheden in landen als Somalië, Irak, Iran, Afghanistan, Kongo, Soedan, en er op uit zijn zoveel mogelijk mensen te weren of uit te zetten.

Dat kan niet altijd, wanneer documenten ontbreken en autoriteiten in landen van herkomst niet meewerken. Daarvan krijgen de vluchtelingen dan weer de schuld. De voortduring van hun verblijf alhier wordt bestempeld als illegaal. Dat is op zich zelf al paradoxaal, maar de regering heeft recentelijk beslist zulk illegaal verblijf ook nog als crimineel te beschouwen. Het is gebeurd met instemming van de PvdA, een sociaaldemocratische politieke partij met de pretentie internationaal recht, humaniteit en solidariteit hoog in het vaandel te voeren. Dat is een brug te ver. Beginselvaste PvdA politici hadden moeten weigeren deel uit te maken van een coalitie die deze beginselen met de voeten treedt.

Maar er is ook goed nieuws. Voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlandse vluchtelingenbeleid, beperken asielzoekers, vluchtelingen en zogenaamde illegalen zich niet meer tot het vragen van opvang. Zij protesteren tegen onrecht dat hen in Nederland wordt aangedaan. Ze zijn in verzet gekomen. Daarvan getuigden kampen in Ter Apel, Amsterdam en Den Haag. De autoriteiten hebben die kampen gesloten. Maar het verzet gaat door. Asielzoekenden wachten onze welwillendheid niet langer af, maar nemen hun lot, wederom, in eigen hand.

Februari 2013 Jan Pronk

12-04-2013 Informatieavond Vreemdelingenbeleid in Leiden

Vrijplaats_Middelstegracht_36_LeidenSinds eind 2011 pikken ze ‘t niet meer, en zijn op straat geklinkerde asielzoekers overal te lande in verschillende acties met tentenkampen opgestaan, met één eis: ‘Erkenning van het recht op hun bestaan!’. ‘Gegokt en verloren’, roepen zij die deze mondige asielzoekers het liefst eerder vandaag dan morgen het land willen uitzetten, waarbij termen als ‘uitvreters’ en ‘gelukszoekers’ vaak niet worden geschuwd.

Met gepaste trots presenteert de Vrijplaats te Leiden, ‘”Stad van de Vluchtelingen”, een informatieavond over het Nederlandse vreemdelingenbeleid, waarbij de volgende sprekers vanuit hun eigen praktijkervaring hun licht zullen laten schijnen over verschillende aspecten van het Nederlandse vreemdelingenbeleid:

1. Vertegenwoordigers van het Vluchthuis in Den Haag vertellen over hun ervaringen, en waarom zij ervan overtuigd zijn dat hun actie rechtvaardig en zinvol is.

2. Onderzoeksjournalist Bart de Koning, bekend van zijn boeken over de uitholling van onze privacy en de bureaucratie bij de politie, heeft thans zijn tanden gezet in het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Hij vertelt ons over de doodlopende weg die de kabinetten van de voorbije jaren op het terrein van het asielbeleid zijn ingeslagen.De Koning publiceert onder andere in NRC Handelsblad, Varagids en Maarten.

3. Een asieladvocaat, die vanuit zijn praktijkervaring zijn licht zal laten schijnen over de asielprocedure (nog niet toegezegd)

Het Nederlandse asielbeleid omvat vele controversiële onderwerpen, die niet allemaal zullen kunnen worden behandeld op deze informatieavond. Daarom hebben we alvast een selectie gemaakt van die onderwerpen die thans actueel zijn en waarover je nooit genoeg kan weten.

* Acties tentenkampen: De deelnemers aan de meest recente tentenkampen aan de Notweg in Amsterdam-Osdorp en het Koekamp in Den Haag werden afgelopen najaar door de Arm der Wet hun demonstratierecht ontzegd en opgepakt, om vervolgens in de meeste gevallen weer dezelfde avond op straat te worden geklinkerd. Gesteund door sympathisanten hebben zij de voorbije winter provisoire opvang gevonden in respectievelijk de Vluchtkerk en het Vluchthuis. Een inkijkje in de positie van deze asielzoekers en hoe zij daarin zijn terecht gekomen.
* Vreemdelingendetentie: Nederland is Europees kampioen in het opsluiten van vreemdelingen zonder verblijfsvergunning. Het heeft ons land een resem aan vermaningen en veroordelingen opgeleverd van de zijde van internationale organisaties (Amnesty International, Human Rights Watch, Raad van Europa, …), die waken over het respecteren van de mensenrechten. Waarom houdt het Nederlandse kabinet stug vast aan dit beleid, terwijl er voldoende alternatieven voorhanden zijn?
* Strafbaarstelling illegaliteit: Het huidige kabinet Rutte II heeft bij monde van haar Staatssecretaris Teeven aangekondigd haar voornemen om illegaliteit strafbaar te stellen door te zetten. Daarmee wuiven VVD en PvdA de fundamentele kritiek van de Raad van State (‘zinloos en nutteloos’) en van de Europese Unie en vluchtelingenorganisaties (‘aantasting van de mensenrechten’) achteloos weg. Waarom doen ze dit, en wat zijn de precieze gevolgen voor asielzoekers zonder verblijfsvergunning, en voor Nederlandse onderdanen die deze groep bijstaan?

Toegang tot deze informatie-avond is gratis, maar steun door het meebrengen van spullen dan wel geldelijke sponsoring van het Vluchthuis wordt geapprecieerd.

Datum: 12/04/2013
Aanvang: 20:30
Locatie: Middelstegracht 36 Leiden
Entree: Donatie/Gratis

Persbericht: Politie schiet vluchteling neer bij AZC Utrecht

Vandaag (04-04-2013) om 12:53 is een vluchteling uit Nigeria neerschoten door de politie bij het AsielZoekersCentrum (AZC) aan de Joseph Haydnlaan in Utrecht.

De man uit Nigeria had last van ernstige medische problemen maar alle hulp werd geweigerd. Hij had te horen gekregen dat hij terug moet naar Nigeria of op straat zou belanden, totaal rechteloos, zonder huis, zonder zorg, zonder enig vooruitzicht op een menswaardig bestaan.

Na hij het bericht had gekregen dat hij volledig rechteloos is verklaard sloot de man zich zelf op op zijn kamer in het AZC waarna het COA de politie belde. De man kwam zijn kamer uit met een klein mesje en liep naar buiten. Inplaats dat de politie greep naar een proportionele aanpak loste de politie een waarschuwingsschot, daarna schoten ze hem in zijn been. Bizar, aangezien de politie ook nog een scala aan andere wapens bijvoorbeeld peperspray tot hun beschikking hebben, echter werd gelijk voor een vuurwapen gekozen. Ook vertelden ooggetuigen dat er geen dreiging van de man uit ging. Na dat hij was neergeschoten is hij onder bewaking naar het ziekenhuis gebracht. Andere vluchtelingen protesteerden tegen de werkwijze van de politie ook zij werden aangehouden. Een grote politiemacht was aanwezig waaronder politiehonden waardoor de sfeer nog meer gespannen werd.

Het Nederlandse vluchtelingenbeleid is een keihard beleid van intimidatie en constante druk om vluchtelingen te bewegen terug te keren naar onveilig landen waar vluchtelingen hun leven niet zeker zijn, vluchtelingen vluchten immers niet voor niets weg van huis en haard. In het nauw gedreven door de Nederlandse staat begaan vluchtelingen vaak wanhoopsdaden zo staat dit incident staan niet op zichzelf, zo stak op maandag 4 maart jl. een Iraakse vluchteling zich zelf in brand nadat hij te horen had gekregen dat hij terug zou moeten.

Vluchteling door politie neergeschoten in AZC Utrecht

Verschillende berichten bereiken ons op dit moment dat een persoon in het AZC te Utrecht is neergeschoten. Dit laat zich staven door een binnen gekomen foto + video. Op dit moment zijn wij druk bezig om alle informatie bij een te krijgen. Op dit moment schijnt het brandalarm af te gaan.
2013-04-04 12.20.07