Monthly Archives: maart 2013

Toespraak demonstratie Amsterdam 23 maart

Afgelopen zaterdag 23 maart vond er in Amsterdam een demonstratie plaats onder het thema ‘geen vluchteling op straat of in de cel’. Zo’n 2500 mensen demonstreerden daar tegen het huidige asielbeleid en de rechtenloze situatie van uitgeprocedeerde vluchtelingen in Nederland. Een woordvoerder van Recht op Bestaan hield daar onderstaande toespraak.

pic1

Toespraak 23 maart 2013 – Amsterdam

Vandaag demonstreren we voor de rechten van vluchtelingen waar het mensenrecht van ontkent wordt, die niet bestaan voor de Nederlandse staat, die in de statistieken niet meer hier zijn. Maar niets is minder waar, want ze staan hier vandaag te strijden voor hun leven! Mensen die, en ik quote Fred Teeven, “al lang weg hadden moeten zijn”. Voor hem maakt het niet of je nu de dood vind na terugkeer of dat je jezelf van kant maakt uit pure wanhoop. Dit is Nederland anno 2013: welvarend, maar niet voor iedereen. Zogenaamd tolerant, maar niet voor iedereen. Het land dat de mond vol heeft van mensenrechten, maar ondertussen mensen laat creperen op straat in de hoop dat ze Nederland zo snel mogelijk verlaten.

Want als je om wat voor reden dan ook niet door de asielprocedures heen komt, word je op straat gezet met een brief dat je het land binnen 24 uur moet verlaten. Maar vluchtelingen doen dit niet, omdat ze niet voor niets zijn weggevlucht, omdat ze niet voor niets alles achter zich hebben gelaten, hun bezettingen, hun huis, hun familie en vrienden. Als het land waar je vandaan komt een puinhoop is, als er oorlog heerst, als er nauwelijks voedsel is omdat westerse bedrijven je zee hebben leeg gevist, kortom, als je je leven niet zeker bent, dan ga je niet terug naar geweld, marteling of zelfs de dood. Geen enkel weldenkend mens zou dat doen! Daarom werken meerdere landen ook niet mee aan het terugnemen van mensen die gedwongen worden teruggestuurd. Maar ook het deporteren kan niet altijd, omdat er bijvoorbeeld helemaal geen vliegtuigen gaan naar het desbetreffende land. Zo wordt er bijvoorbeeld niet op Mogadishu gevlogen: te gevaarlijk, vinden de vliegtuigmaatschappijen.

Maar Nederland kijkt niet om naar de mensen die niet terug kunnen. Sterker nog, het beleid is zo dat je op straat word gezet, zonder zorg, zonder huis, zonder een vooruitzicht op een menswaardig bestaan in de hoop dat je mentaal breekt en toch terug gaat. Tot dat je de politie tegen komt op straat of je gecontroleerd wordt in de trein als je onderweg bent naar bijvoorbeeld je advocaat, en je geen kaartje kon kopen omdat je niet mag werken. Dan word je opgepakt en verdwijn je in de cel voor 18 maanden en dat kan zich eindeloos blijven herhalen. Zo zitten veel vluchtelingen vaak jaren in de gevangenis, afgewisseld met het leven op de straat.

Maar sinds 2011 laten groepen vluchtelingen zich niet meer klein krijgen, ze laten zich niet langer de mond snoeren, ze verstoppen zich niet langer maar ze vechten terug. In de tentenkampen in Ter Apel, Sellingen, Den Haag en hier in Amsterdam aan de Notweg, of voor de deur van de IND in Zwolle en Den Bosch en nog vele andere steden. Het zijn niet meer door de staat in het leven geroepen belangengroepen die in de marge proberen om het wat humaner te krijgen, het zijn de mensen waar het over gaat zèlf die in opstand komen en zeggen: wij pikken het niet langer. Deze vluchtelingen waarmee wij ook vandaag weer zij aan zij staan, knokken dag in dag uit voor hun leven. Actie na actie in de regen, in de sneeuw en in de kou maar vastberaden en standvastig hebben ze zich zelf op de politiek agenda gekregen en doen volop mee aan het maatschappelijke en politieke debat.

De politiek zou moeten handelen want het probleem is niet nieuw. Sterker nog, het probleem is grotendeels veroorzaak door een zogenaamde sociale partij, de PvdA. Job Cohen bedacht de vreemdelingenwet 2000, Albayrak sloot de noodopvang voor deze mensen waardoor ze nu op straat staan, en nu zitten ze in een kabinet dat illegaliteit strafbaar gaat stellen. Ik sprak vorige week nog met Diederik Samsom tijdens een van onze protesten op de stoepen van de macht. Hij is van mening dat strafbaarstelling toch geen moer meer uit maakt voor deze mensen. Maar wat bedoeld hij daar mee? Deze mensen zijn toch al rechteloos? Deze mensen bestaan voor ons toch niet?
Het maakt wèl uit Diederik, want buiten dat het de puurste criminalisering is, kan je je 2e procedure wel vergeten, want je hebt een strafbaar feit begaan. Een boete van meer dan 4000 euro! Waar moeten ze dat van betalen? Hulp zoeken? Te riskant, want wie werkt er tegenwoordig niet samen met de politie?

Hij zei dat hij stond te huilen voor het kinderpardon. Weet je hoeveel tranen ik heb gezien en heb moeten laten om deze mensen? Niet omdat ze zielig zijn, maar omdat ze kapot worden gemaakt door beleid waar ook de PvdA verantwoordelijkheid voor is. Maar sentimentele schijnpolitiek hebben wij niet nodig om ons punt te maken.

Dat deze vluchtelingen daadwerkelijk mensen zijn staat buiten kijf, daarvoor hoeven we er geen bioloog bij te halen. Het mensenrecht zou voor elk mens moeten gelden, overal en altijd, en als je dat niet in het land waar je vandaan komt kan halen, en nu Nederland niet kan verlaten, dan moet Nederland zijn verantwoordelijkheid nemen.

Weg kijken kan niet meer, de verontwaardiging groeit, de steun komt van steeds meer kanten, de politiek heeft genoeg gepraat: nu is het tijd om te handelen. VVD en PvdA, neem je verantwoordelijkheid! Bied deze mensen verblijfsrecht en onderdak! Laten we samen vechten voor een oplossing! Deze mensen verdienen een waardig bestaan, in plaats van gekleineerd en geschoffeerd te worden door de staat! Mensen vluchten niet zonder reden! Want wat zou jij doen als je je leven niet zeker bent?

Bewegingsvrijheid voor iedereen!
Geen mens is illegaal!

23-03-2013 Geen vluchteling op straat of in de cel!

Update: Wil je mee met de bus vanaf het Vluchthuis (Sportlaan 127) naar de demonstratie in Amsterdam? Mail naar rechtopbestaan (at) gmail.com er zijn nog een aantal plekken.
530940_342170962559185_1724977773_nPer jaar wordt van duizenden vluchtelingen het verzoek om asiel afgewezen. Dit zijn wij, de ‘uitgeprocedeerde asielzoekers’ die volgens de Nederlandse overheid terug moeten naar ons land. Maar in een groot deel van de gevallen is dat onmogelijk. Omdat het land van herkomst niet de juiste papieren verstrekt, ons niet meer accepteert, of omdat we moeten terugkeren naar landen waar het, ook volgens onafhankelijke waarnemers zoals Amnesty International, niet veilig is. Wij worden ‘illegaal’ verklaard en veranderen zo in dakloze en rechteloze mensen. Zonder toegang tot zorg, onderwijs, werk en bescherming. Daarbij worden we dagelijks geconfronteerd met het risico op gevangenschap en deportatie. We worden behandeld alsof we geen mensen meer zijn.

Onmenselijk Nederlands beleid
De omstandigheden waarin asielzoekers worden opgesloten in Nederland, zijn slechter dan die van een crimineel. Opsluiting kan oplopen tot wel 18 maanden zonder dat wij ooit een strafbaar feit hebben gepleegd. De detentie kan, na vrijlating, ieder moment opnieuw plaatsvinden. Met de komst van het nieuwe kabinet wordt ons verblijf in Nederland ook nog eens strafbaar gesteld. Maar uitgeprocedeerde asielzoekers zijn geen criminelen en mogen ook niet zo behandeld worden!

Actie
De laatste tientallen jaren hebben vele Nederlandse organisaties zich verzet tegen het Nederlandse vluchtelingenbeleid. Sinds 2011 hebben verschillende grote groepen vluchtelingen besloten uit de onzichtbaarheid van de illegaliteit te stappen. We hebben verschillende protestkampen opgezet om aandacht voor onze situatie te vragen. Maar ondanks ons protest is er tot op de dag van vandaag geen enkele verbetering gekomen in het Nederlandse vluchtelingenbeleid. Nu is het moment dat te veranderen. De vluchtelingen willen een oplossing. Samen kunnen we hier voor zorgen. Geen vluchteling op straat of in de cel! Kom naar de demonstratie en neem je tent mee voor een ééndaags tentenkamp!

13:00 Demonstratie vanaf de Vluchtkerk (Erik de Roodestraat 16, Amsterdam West) naar Museumplein
14:30 Manifestatie op het Museumplein met sprekers, actie en een ééndaags tentenkamp.

Meer info: http://vluchtelingenactie2013.nl/

17-03-2013 Open dag Vluchthuis

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOp zondag 17 maart organiseren wij in het Haagse Vluchthuis, de in gebruik genomen Sacramentskerk, in samenwerking met ondersteuners een open dag. Kom ook naar de open dag en laat zien dat je solidair bent!

Na de ontruiming op 13 december van het actiekamp “Recht op bestaan” nabij station Den Haag Centraal hebben de vluchtelingen sinds 12 januari hun intrek genomen in de leegstaande Sacramentskerk. Daar mogen ze voorlopig blijven. Ze zijn vastbesloten om de strijd voor verblijfsrecht en erkenning als vluchteling voort te zetten. Morele en materiële steun blijft dus noodzakelijk. Net als met de eerdere open dag op 17 februari hopen ze met deze tweede open dag het maatschappelijk draagvlak te vergroten voor hun protest tegen het keiharde beleid van migratiebeheersing.

Het programma van de open dag ziet er als volgt uit.

13:00 uur: Inloop met koffie en thee.

13:30 – 15:00 uur: Schrijfactie. Twee vluchtelingen zijn onlangs opgepakt en opgesloten omdat ze geen papieren hebben. Ze worden mogelijk uitgezet naar hun land van herkomst, waar het erg onveilig is en ze hun leven zelfs riskeren. Voor hen organiseren we een schrijfactie. Er is voldoende materiaal beschikbaar om zelf kaartjes te maken, die we naar de vluchtelingen zullen doorsturen.

15:15 – 16:15 uur: Gesprek met vluchtelingen over hun strijd. We gaan terugblikken en vooruitkijken, waarbij de inzet is om elkaar te inspireren, ideeën uit te wisselen en plannen te maken.

16:15 – 17:15 uur: Peter Storm zingt strijdliederen en begeleidt zichzelf met gitaar.

17:15 – 18:00 uur: Pauze met beperkt eten en drinken. Neem zelf ook iets mee en deel het.

18:00 – 20:00 uur: Vertoning van de speelfilm “Terraferma”, in 2011 gemaakt door Emanuele Crialese. De tiener Filippo woont op Lampedusa, een Italiaans eilandje in de Middellandse Zee en het eerste stukje Europa tussen Libië en Italië. Op een dag vist hij met zijn opa een aantal vluchtelingen op. Dat is tegen de regels, maar voor de vissers geldt maar één wet, de wet van de zee: je laat niemand in nood achter. Ze verbergen een jonge zwangere Afrikaanse vrouw met haar zoon. Een rol die vervuld wordt door een vrouw die zelf na zo’n afschuwelijke bootreis in Italië aan land kwam. De komst van de vluchtelingen lijkt het leven van Filippo op z’n kop te zetten, maar de oude vertrouwde levenswijze op Lampedusa vertoonde al langer scheuren. Met de visserij is geen droog brood meer te verdienen, toerisme is de toekomst en dat is niet gebaat bij aanspoelende vluchtelingen. Filippo’s moeder wil een nieuw leven beginnen, ver weg van het eiland. Oude waarden van collectiviteit en solidariteit worden ingeruild voor individualisme en het verbreden van de horizon. De buitenwereld doet zijn intrede: met de komst van de vluchtelingen en harde wetten. Voor Filippo is het een verwarrende periode en hij moet keuzen maken. Uiteindelijk transformeert hij van een naïeve tiener in een jonge man die weet voor welke principes hij staat. De regisseur kiest nadrukkelijk voor een cinema die regelrecht ingaat tegen de gangbare rechtse beeldvorming over “de horden” vluchtelingen die “ons” Europa zouden bedreigen. Zijn film is een ode aan een humaniteit die boven de wet staat. Burgerlijke ongehoorzaamheid en verzet tegen de repressie tegen vluchtelingen zijn daarom meer dan gerechtvaardigd.

Het Vluchthuis is gelegen aan de Sportlaan 127 in de Haagse Vogelwijk. Vanaf station Hollandse Spoor kun je tram 12 nemen richting Duindorp, en uitstappen bij de halte Sportlaan.

Wil je onsn wel steunen, maar kom je niet naar de open dag op 17 maart? Voor het verblijf in de kerk zijn er allerlei soorten spullen en materialen nodig. Een lijst met benodigde spullen kun je vinden op de website van het Vluchthuis. Ook kun je nog steeds de steunverklaring ondertekenen. Financiële steun is ook van harte welkom. Geld kan worden overgemaakt op rekeningnummer 9474245 ten name van AFA Nederland te Den Haag, onder vermelding van “Recht op bestaan”. Verder kun je deelnemen aan de landelijke demonstratie op 23 maart in Amsterdam, die mede door ons is georganiseerd.

Honderden vluchtelingen twee dagen in actie rond Tweede Kamer debat.

plein03Gisteravond (12-03-2013) demonstreerden ruim 250 vluchtelingen en sympathisanten en vandaag ruim 400 in Den Haag rond het Algemeen Overleg (AO) Veiligheid en Justitie. Het AO ging over opvang, terugkeer en detentie van vluchtelingen. Wij; de uitgeprocedeerde vluchtelingen uit de Vluchtkerk in Amsterdam, het Vluchthuis in Den Haag en vluchtelingen uit 9 verschillende AZC’s voerden twee dagen actie om aandacht te vragen voor ons probleem. Wij zijn onuitzetbaar, rechteloos en al jaren in Nederland. Wij willen verblijfsrecht en zo de mogelijkheid om een normaal leven op te bouwen!

Gisteravond om 19:00 verzamelden ruim 250 mensen zich voor het Centraal Station in Den Haag om een demonstratie te lopen door de Haagse binnenstad voor verblijfsrecht en het recht op bestaan. De demonstratie eindigde op het Plein voor de Tweede Kamer waar toespraken werden gehouden.

Vandaag (13-03-2013) vanaf 8:30 protesteerde vluchtelingen van het Vluchthuis (Den Haag) en de Vluchtkerk (Amsterdam) en sympathisanten zich wederom het Plein. Rond 9:30 kwamen daar ook nog vluchtelingen bij uit 9 verschillende AZC’s dat zorgde dat de groep groeide tot ruim 400 mensen. Om 10:00 begon het debat en gingen 150 vluchtelingen de Tweede Kamer binnen om het debat bij te wonen. De rest protesteerde buiten voor de deur.

Woordvoerder Recht op Bestaan in discussie met Diederik Samson (PvdA)

Om 13:00 was het debat afgelopen. Na een aantal toespraken op het Plein werd er een demonstratie gelopen door de binnenstad. Bij de grote kerk en de grote markt werden toespraken gehouden. De demonstratie eindigde op voor Centraal Station waar werd opgeroepen naar de grote demonstratie te komen op 23 maart in Amsterdam die om 13:00 van de Vluchtkerk naar het museumplein zal lopen.
Meer info: http://www.vluchtelingenactie2013.nl

Wij kunnen niet terug naar het land waar wij vandaan komen omdat wij daar ons leven niet zeker zijn, maar ook hier worden ons onze mensenrechten ontzegd. Wij willen na jaren van onzekerheid, opsluiting in detentiecentra en uitsluiting van alle mensenrechten verblijfsrecht zodat wij een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

Wij willen verblijfsrecht en het recht op bestaan!

Het verslag van wat er in het AO is besproken volgt zo spoedig mogelijk.

Update #2: Burgemeester verbied slaapactie, rechter gaat mee met verbod.

_MG_3334Vandaag diende de rechtszaak tegen de beperkingen die de Burgemeester van Den Haag heeft opgelegd aan de nachtelijke actie van de vluchtelingen op het Plein in Den Haag, die in de nacht van 12 op 13 maart zou plaats vinden. Ook de rechter ging mee in de ongegronde argumenten van de gemeente en verbood het nachtelijk verblijf op het Plein en de slaapzakken en matjes.

De bestuursrechter ging wederom voorbij aan de nodige “pressing social need” (een dringende maatschappelijke noodzaak) die nodig is volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) om beperkingen aan acties op te leggen. Zo ging hij mee met de mening van de gemeente dat slaapzakken zorgen voor een onoverzichtelijke situatie, dus kans op openbare orde problemen. Ook zouden de stoelen van het terras op het Plein als wapens kunnen worden gebruikt.

We mogen wel s’nachts protesteren op het plein voor het Centraal Station maar zonder enige bescherming tegen de elementen. Omdat het vannacht min 7 word vinden wij het niet verantwoord om de slaapactie voort te zetten. Alle ander acties gaan wel door. Hier onder een overzicht van de actie van de aankomende twee dagen:

12 maart demonstratie Wij willen verblijfsrecht en het recht op bestaan:
De twee dagen van actie begint op dinsdagavond 12 maart met een demonstratie onder het motto “Wij willen verblijfsrecht en het recht op bestaan”. Er word verzameld om 19:00 voor het Centraal Station.

Woensdag 13 maart Tweede Kamer debat:
Vanaf 08:030 zullen wij op het Plein beginnen met ons protest. Om 10:00 begint het debat in de Tweede Kamer waar we met zo veel mogelijk mensen aanwezig zullen zijn tot de zaal vol zit. De rest van de mensen zal op het Plein protesteren.

Woensdag 13 maart demonstratie: Wij willen verblijfsrecht en het recht op bestaan!
Na het debat zullen wij ons om 13:00 uur verzamelen op het Plein om een demonstratie te lopen door de binnenstad. Er komen 6 bussen uit 8 verschillende AZC’s om mee te demonstreren.

Volg het protest:
Als je niet bij de acties kan zijn kan je toch volgen wat er gebeurd:
Twitter
Facebook
Live stream
Live stream #2

Wij hebben iedereen nodig om de acties tot een succes te maken. Daarom roepen wij iedereen op om naar de acties te komen tegen dit onmenselijke beleid. Samen kunnen we het verschil maken!

Update: Actie 12&13 maart voor verblijfsrecht en het recht op bestaan.

Update: Vanmiddag om 2 uur uitspraak van de rechter, of we op het plein mogen demonstreren. Een van de argumenten vanuit de gemeente om het niet toe te staan: “de terrasstoelen kunnen als wapen gebruikt worden….”

English Below
m1nx5pua7s1r_std1024Nog maar één paar dagen en dan is het 12 maart, de start van twee dagen van actie in Den Haag voor verblijfsrecht en het recht op bestaan. De acties vinden plaats rond het Algemeen Overleg (AO) Veiligheid en Justitie op 13 maart waar gesproken gaat worden over opvang, terugkeer en detentie van vluchtelingen. Helaas probeert burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen de acties te bemoeilijken door beperkingen aan de acties op te leggen. Zie voor de oproep hier.

12 maart demonstratie Wij willen verblijfsrecht en het recht op bestaan:
De twee dagen van actie begint op dinsdagavond 12 maart met een demonstratie onder het motto “Wij willen verblijfsrecht en het recht op bestaan”. Er word verzameld om 19:00 voor het Centraal Station.

12/13 maart nachtelijk protest voor de Tweede Kamer:
Na de demonstratie zullen wij de nacht doorbrengen op het Plein voor de Tweede Kamer in de situatie waar velen van ons nu al in zitten en ze nog meer mensen in willen dwingen: op straat, zonder zorg, zonder werk, zonder vooruitzicht op een menswaardig bestaan.
Helaas vind burgemeester Jozias van Aartsen het nodig aan dit gedeelte van de actie meerdere beperkingen op te leggen. Zo wil hij niet dat wij op het Plein demonstreren maar voor het Centraal Station. Ook wil de burgemeester niet dat wij slaapzakken of matjes meenemen om de nacht door te kunnen brengen. Wij zijn van mening dat ons protest wel op het Plein plaats kan vinden, dit is ook ook belangrijk voor ons protest aangezien de verantwoordelijke voor onze situatie aan het Plein zitten, daar willen wij een statement maken. Wij zijn het niet eens met de opgelegde beperkingen en daarom dient er morgenochtend om 10:00 een kort geding aan het paleis van justitie (Prins Clauslaan 60) in Den Haag om deze beperkingen van tafel te krijgen. Houdt dus voor updates onze website, Facebook en Twitter goed in de gaten.

Woensdag 13 maart:
Wij zullen s’ochtends om 10:00 met zo veel mogelijk mensen bij het debat aanwezig zijn tot de zaal vol zit. De rest van de mensen zal op het Plein protesteren. Na het debat zullen wij ons om 13:00 uur verzamelen op het Plein om een demonstratie te lopen door de binnenstad.

Wij hebben iedereen nodig om de acties tot een succes te maken. Daarom roepen wij iedereen op om naar de acties te komen tegen dit onmenselijke beleid. Samen kunnen we een verschil maken!

Update: Action on March 12-13 for residency rights and the right to exist.

Just a few more days until march 12, the start of two days of action for residency rights and the right to exist. The actions will center around het Algemeen Overleg (General Deliberation) for Safety and Justice on March 13 wherein the shelter, deportation and detention of refugees will be discussed. Unfortunately, the Mayor of the Hague, Jozias van Aartsen wants to make the demonstrations difficult by placing restrictions on the actions.

March 12, Demonstration, “We want residency rights and the right to exist”:
The two days of action begin on Tuesday night March 12 with a demonstration under the motto, “We want residency rights and the right to exist”. We will gather at 19:00 in front of Central Station.

12/13 March, Nighttime protest in front of the Tweede Kamer

After the demonstration, we will spend the night on het Plein in front of the Tweede Kamer in the same situation in which some of us are already living (and what they want to force even more people into): on the street, without healthcare, without work, and without the prospect of a dignified existence. Unfortunately, Mayor Jozias van Aartsen has found it necessary to place numerous restrictions on this part of the protest. He does not want us to demonstrate on het Plein, but in front of Central Station. He also doesn’t want us to bring sleeping bags or mats with us in order to be able to spend the night. We are of the opinion that our protest can take place on het Plein. This is also important for our protest. Considering that those responsible for our situation work next to het Plein, we would like to make a statement there. We do not agree with the imposed sanctions. Therefore, we will hand in a formal complaint at 10:00 tomorrow morning (Tuesday) at the Justice Palace (Prins Clauslaan 60) in the Hague in order to take these restrictions off the table. Keep track of our website, Facebook and Twitter for updates.

Woensdag 13 maart: Wednesday, March 13
At 10:00 in the morning, we will be present with as many people as possible until the hall of the Tweede Kamer is full to capacity. The rest of us will protest on het Plein. After the debate, we will gather at 13:00 on het Plein and make a demonstration march through the city center.

We need everybody in order to have a successful demonstration. We are therefore calling on everybody to come to the actions in protest against these inhumane laws. Together we can make a difference!

100 Vluchtelingen demonstreren tegen inhumaan vluchtelingenbeleid.

Vandaag (5-3-2013) demonstreerden zo’n 100 vluchtelingen en sympathisanten van het asielzoeker centrum (AZC) in Utrecht naar het IND kantoor in de binnenstad. Aanleiding was de zelfverbranding van Ahmed, een vluchteling uit Irak die te horen had gekregen dat hij terug zou moeten. Ahmed stak gister ochtend uit pure wanhoop zijn kamer in brand.

Vluchtelingen uit het AZC in Utrecht en het Vluchthuis in Den Haag verzamelden zich voor het AZC aan de Joseph Haydnlaan daar werd een deel van een lijst van slachtoffers die het keiharde vluchtelingenbeleid niet overleeft hebben voorlezen.

Bij de IND werd een toespraak gehouden door een vriend van Ahmed. “Nederland moet met een oplossing komen, wij willen ons mensrecht! Ahmed is een van de vele die tot wanhoop is gedreven en geen andere uitweg meer ziet”
Daarna werd er het tweede deel van de lijst met slachtoffers voorgelezen.

Toen vertrok de demonstratie om een ronde te maken door de binnenstad.
“IND moordenaars” werd er geschreeuw door de vluchtelingen. Voor het stadhuis werden nog een aantal toespraken gehouden
“Wij kunnen niet terug naar wij vandaan komen, wij lopen daar gevaar. Nederland help ons alsjeblieft”

Nederland voert een extreem repressief vreemdelingenbeleid. Vluchtelingen worden gedwongen uitgezet naar landen waar het niet veilig is. Als ze niet uitgezet kunnen worden dan worden ze voor onbepaalde tijd opgesloten in detentiecentra of op straat gezet. Hiermee probeert de overheid mensen zodanig onder druk te zetten dat ze uit zichzelf ‘verdwijnen’. Wat dat voor de vluchtelingen betekent zal de overheid een worst wezen.

Vluchtelingen vluchten echter niet voor niets. Velen van hen lopen ook psychische schade op door het vluchten en de daarop volgende asielprocedure in Nederland. Het is zeker niet voor het eerst dat de onmenselijke druk vanuit de overheid leidt tot een zelfmoordpoging. Nog erger is het dat dit soort pogingen ook regelmatig succesvol zijn.
Maar ook dit interesseert de Nederlandse overheid en de instanties die het beleid uit moeten voeren geen moer. Liever een dode vluchteling dan een mens die in Nederland een fatsoenlijk bestaan op kan bouwen.

05-03-2013 Solidariteit met Ahmed en andere vluchtelingen in het nauw!

English below
Update: Er gaat een bus vanuit Den Haag. Wil je mee stuur een mail naar rechtopbestaan (at) gmail.com.

Maandag 4 maart om 9:20 heeft Ahmed, een vluchteling uit Irak zichzelf in brand gestoken in het Asielzoekerscentrum (AZC) Utrecht.

Ahmed zijn procedure was afgerond, en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) wil hem uit gaan zetten naar Irak. Uit pure wanhoop heeft Ahmed geprobeerd zichzelf het leven te ontnemen. Hoe het nu is met Ahmed is op het moment onduidelijk.

Andere vluchtelingen die in een soortgelijke situatie als Ahmed zitten of hem kenden uit het AZC roepen op dinsdag 5 maart om 14.00 uur te demonstreren om aandacht te vragen voor de situatie waarin Ahmed en zijzelf zitten. Ook de vluchtelingen van het Vluchthuis in Den Haag en de Vluchtkerk in Amsterdam zullen morgen zich aansluiten bij de actie.

Nederland voert een extreem repressief vreemdelingenbeleid. Vluchtelingen worden gedwongen uitgezet naar landen waar het niet veilig is. Als ze niet uitgezet kunnen worden dan worden ze voor onbepaalde tijd opgesloten in detentiecentra of op straat gezet. Hiermee probeert de overheid mensen zodanig onder druk te zetten dat ze uit zichzelf ‘verdwijnen’. Wat dat voor de vluchtelingen betekent zal de overheid een worst wezen.

Vluchtelingen vluchten echter niet voor niets. Velen van hen lopen ook psychische schade op door het vluchten en de daarop volgende asielprocedure in Nederland. Het is zeker niet voor het eerst dat de onmenselijke druk vanuit de overheid leidt tot een zelfmoordpoging. Nog erger is het dat dit soort pogingen ook regelmatig succesvol zijn.

Maar ook dit interesseert de Nederlandse overheid en de instanties die het beleid uit moeten voeren geen moer. Liever een dode vluchteling dan een mens die in Nederland een fatsoenlijk bestaan op kan bouwen.

Daarom demonstreren vluchtelingen dinsdag tegen hun onmenselijke behandeling. Daarbij roepen zij ook iedereen die sympathie met hen heeft op om ook mee te demonstreren. Want niemand verdient het om door een onverschillige overheid de dood in gejaagd te worden!

Tijd: 14:00
Locatie: AZC Joseph Haydnlaan 2 Utrecht

March 5th, solidarity action for Ahmed and other refugees.

On monday the 4th of March Ahmed, an Iraqi refugee set himself on fire in the Asylum Seekers Center in Utrecht.

The Dutch state threatened to evict him, and out of desperation Ahmed tried to end his own life. At the moment it’s still unclear how he is doing.

Other refugees who are in similar situations as Ahmed and friends of him are calling for a demonstration on the 5th to get more attention for their situation. The refugees who have been protesting for months in The Hague and Amsterdam will support the demonstration as well.
The Netherlands has a very repressive policy towards asylum seekers. Refugees are deported to countries where their lives are in danger. If they can’t be deported they get locked up in detention centers or are just kicked out on the streets. The state uses these methods to put pressure on refugees so that they leave of their own free will or simply “disappear”.

Many refugees have psychological problems; due to both the process of fleeing their countries and the pressure from the Dutch state. This is not the first time that state pressure has led to suicide attempts. Worse yet is the fact that some of those attempts have been successful…But all of this is of no concern to the Dutch government nor the offices who execute these policies. They would rather have people kill themselves than to let them live a decent life in this country.

And that’s why refugees are protesting on Tuesday against the way they are treated here. They also call for all sympathizers to join their demonstration, because nobody deserves to be pressured into suicide.

Time: 14:00Location: AZC Joseph Haydnlaan 2 Utrecht

Vluchteling uit Irak steekt zich zelf in brand in AZC Utrecht

Vanochtend om 9:20 heeft Ahmed, een vluchtelingen uit Irak zich zelf in brand in het AsielZoekersCentrum (AZC) Utrecht.

Ahmed zijn procedure is gesloten en Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) wil hem uit gaan zetten naar Irak. Uit pure wanhoop heeft Ahmed zich zelf het leven te ontnemen.

Ahmed zijn hele kamer in het AZC is verwoest door de brand. Hoe het nu is met Ahmed en of hij nog leeft is op het moment onduidelijk. Meer info volgt spoedig.

12&13 maart 2013 Actie voor verblijfsrecht en het recht op bestaan!

English below:
_MG_3334Op 13 maart vindt er een Algemeen Overleg (AO) Veiligheid en Justitie plaats in de Tweede Kamer. Het AO gaat over opvang, terugkeer en detentie van vluchtelingen. Wij; de uitgeprocedeerde vluchtelingen uit de Vluchtkerk in Amsterdam, het Vluchthuis in Den Haag en vluchtelingen uit verschillende AZC’s zullen op 12 en 13 maart over gaan tot actie om aandacht te vragen voor ons probleem. Wij zijn onuitzetbaar, rechteloos en al jaren in Nederland. Wij willen verblijfsrecht en zo de mogelijkheid om een normaal leven op te bouwen!

Een deel van de vluchtelingen die protesteerden in tentenkampen in 2011 en 2012 in Ter Apel hebben onderdak gekregen in verschillende AZC’s. Buiten dat er in het AO gesproken gaat worden over terugkeer van bijvoorbeeld gezinnen, opvang en detentie zal ook aan de orde komen dat staatssecretaris Fred Teeven de groepen vluchtelingen die na Ter Apel onderdak hebben gekregen weer op straat wil zetten. Ondanks dat wij al vanaf 2011 actievoeren tegen rechteloosheid gaat Nederland door met vluchtelingen uitsluiten en op straat zetten.
Wij kunnen niet terug naar het land waar wij vandaan komen omdat wij daar ons leven niet zeker zijn, maar ook hier worden ons onze mensenrechten ontzegd. Wij willen na jaren van onzekerheid, opsluiting in detentiecentra en uitsluiting van alle mensenrechten verblijfsrecht zodat wij een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

Daarom demonstreren wij:

Dinsdag 12 maart:
De avond voor het debat in Den Haag zullen wij demonstreren door de Haagse binnenstad onder het motto ‘Wij willen verblijfsrecht en het recht op bestaan’!
Tijd: 19:00
Locatie: Julianaplein (voor Centraal Station).

Dinsdag op woensdagnacht 12/13 maart:
Daarna zullen wij de nacht doorbrengen op het Plein voor de Tweede Kamer in de situatie waar velen van ons nu al in zitten en ze nog meer mensen in willen dwingen: op straat, zonder zorg, zonder werk, zonder vooruitzicht op een menswaardig bestaan.

Woensdag 13 maart:
Wij zullen s’ochtends om 10:00 met zo veel mogelijk mensen bij het debat aanwezig zijn tot de zaal vol zit. De rest van de mensen zal op het Plein protesteren.

Wij hebben iedereen nodig om de acties tot een succes te maken. Daarom roepen wij iedereen op om naar de acties te komen tegen dit onmenselijke beleid. Samen kunnen we een verschil maken!

Wij willen onderdak, werk en verblijfsrecht!

March 12 & 13, 2013: Action for residency rights and the right to exist!

On March 13 a General Deliberation for safety and justice will take place in the Tweede Kamer. The discussion will be about shelter, deportation and detention of immigrants. We, the rejected asylum seekers from de Vluchtkerk in Amsterdam, het Vluchthuis in Den Haag en various Asylum Seekers’ Centers (AZC) will take action on March 12 and 13 to bring attention to our problem. We cannot be deported and we have no rights, yet we are already living for years in the Netherlands. We want residency rights and the possibility to live a normal life!

A number of the refugees who protested in tent camps in 2011 and 2012 in Ter Apel were given shelter in different AZCs. Besides the deportation of refugees, including families, the subject of shelter and detention will be discussed in the Tweede Kamer, since state secretary Fred Teeven would like to put the groups of refugees who received shelter after Ter Apel on the street again. Despite the fact that we have been taking action since 2011 in response to our lack of rights, the Netherlands continues to exclude refugees and put them out on the street. We cannot go back to our native lands because we can cannot be certain for our lives. However, even here we are being denied our human rights. After years of uncertainty, imprisonment in detention centers and exclusion from all human rights, we would like residency rights in order to create a dignified existence for ourselves.

Therefore, we shall demonstrate:

Tuesday March 12:

The evening before the debate in Den Haag, we will demonstrate through the Hague city center under the motto “We want residency rights and the right to exist!”
Time: 19:00

Location: Julianaplein (in front of Centraal Station).

Tuesday night until Wednesday morning March 12/13:
After the march, we will spend the night on het Plein in front of the Tweede Kamer. This is the situation in which many of us must live and what some in the government would like to do to many more people: put us on the street, without healthcare, without work, and without even the prospect of a decent existence.

Wedneday March 13:

We will be present at the debate with as many people as possible until the hall is full to capacity. The rest of the people will protest on het Plein.
We need as many people as possible to make these actions a success. That’s why we are calling on everyone to come to the actions in protest against inhumane refugee laws. Together we can make a difference!

We want shelter, work and residency rights!