Monthly Archives: november 2012

Commissievergadering over vluchtelingenkampen Den Haag en Amsterdam

Morgen (21-11-2012) zal de commissie Veiligheid en Justitie vergaderen over de situatie rond te vluchtelingenkampen in Den Haag en Amsterdam.

De vergadering is openbaar en we roepen dan ook iedereen op om de vergadering bij te wonen. Wij de uitgeprocedeerde vluchtelingen die al sinds 19 september verblijven op het vluchtelingenkamp op de Koekamp in Den Haag zullen ook aanwezig zijn. Wij zullen om 15:30 vertrekken van de Koekamp naar het Tweede Kamer gebouw, je kan er ook gelijk naar toe gaan, het adres is Lange Poten 4, Den Haag, de vergadering begint om 16:00.

Je kan de vergadering ook volgen via Twitter onder #rechtopbestaan

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen! 
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

Kom naar de vergadering en laat zien dat er vol op steun is voor de vluchtelingenkampen!
Wij willen onderdak en verblijfsrecht! Geen mens is illegaal!

Persbericht: Vluchtelingen bieden Fred Teeven en commissie Migratie en Asiel brief aan.

Vandaag (20-11-2012) hebben wij, de uitgeprocedeerde vluchtelingen die sinds 19 september actie voeren op het tentenkamp op de Koekamp in Den Haag, de commissieleden van de commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel, en staatssecretaris Fred Teeven een brief overhandigd. In de brief beschrijven we onze situatie en geven wij ons idee voor een goede oplossing. Zie hieronder de brief:

Vluchtelingenkamp Den Haag, 19-11-2012

Wij zijn de vluchtelingen die al sinds 19 september 2012 in het tentenkamp in Den Haag verblijven. Wij staan al jaren op straat, zonder enige hulp van de Nederlandse staat; wij zijn volledig rechteloos. Wij kunnen niet terugkeren naar het land waar wij vandaan komen, maar ook hier in Nederland worden onze mensenrechten genegeerd door de overheid. We mogen niet werken, hebben geen huis, krijgen geen zorg, en staan ook letterlijk in de kou.

Wij zijn gevlucht om verschillende redenen, maar we hebben allemaal gemeen dat wij in het land waar wij vandaan komen ons leven niet zeker zijn. Dat kan onder andere zijn door oorlog, een dictatoriale of ontbrekende regering, etnische conflicten, politieke vervolging of andere redenen. Veel van onze vrienden en familieleden hebben deze onveilige situatie niet overleefd. Velen van ons zijn bedreigd door terroristische groepen en hebben familie verloren door aanslagen en aanvallen van zulk soort groepen. Onder deze druk zijn wij gevlucht naar een land waar wij dachten wel een veilig bestaan te kunnen opbouwen.

Maar volgens de IND moeten we terug. Dit kunnen wij echter niet, waardoor wij door de IND op straat zijn gezet in de hoop dat we door deze druk alsnog terug gaan. Velen van ons hebben tussen de 6 en 18 maanden vastgezeten in detentiecentra en zijn daarna weer op straat gezet. Al deze ellende brengt veel psychische problemen met zich mee, maar ook daarvoor krijgen wij geen hulp.

We hebben sinds we onze actie in de vorm van een tentenkamp zijn begonnen tweemaal een brief ontvangen. Een van de IND en een van het Ministerie van Justitie. Deze twee brieven hadden dezelfde strekking. Wij kunnen 30 dagen opvang krijgen in een vrijheidsbeperkende locatie (VBL) als wij meewerken aan terugkeer. Wij kunnen dit echter niet als een serieus aanbod zien, want als er serieus naar onze zaak word gekeken zou men ook tot de conclusie komen dat wij niet terug kunnen. Wij vragen de Nederlandse politiek dan ook om goed naar onze zaak te kijken, want terugkeren naar het land waar wij vandaan komen is terugkeer naar geweld, marteling of zelfs de dood.

Zo zou bijvoorbeeld oud-minister Gert Leers afgelopen september afreizen naar Irak om daar te praten met de minister van migratie en asiel. Dit heeft hij echter niet gedaan. Wij hebben vanaf die tijd niets meer vernomen dat er iemand met een serieuze oplossing bezig is.

Wij kunnen ons mensenrecht niet halen in het land waar wij vandaan komen, maar ook hier in Nederland wordt het mensenrecht ons ontzegt. Wij vallen tussen wal en schip en zitten al jaren in onzekerheid.
Het mensenrecht geldt voor ieder mens en is niet gebonden aan het land waarin iemand zich bevind.
Als hier echter geen enkel land verantwoordelijkheid voor wil nemen, worden onze mensenrechten niet meer dan holle retoriek. Waar is ons mensenrecht dan?

Wij willen een normaal leven net als ieder ander mens. Geen onzekerheid meer, en niet meer te hoeven leven op straat zonder enig vooruitzicht. Wij willen ons kunnen ontwikkelen, en participeren in Nederland. Er moet een echte oplossing komen voor ons, niet dat wij weer worden weggestopt in een AZC of VBL waar we weer eindeloos moeten wachten om uiteindelijk weer op straat te worden gezet.

Wij willen opvang, maar zonder stempelplicht en constante repressie. Onze dossiers moeten weer heropend worden. Er zou ook toezicht moeten zijn van een onafhankelijke organisatie die toeziet op een goed verloop van deze procedure. Op de IND alleen is helaas niet te vertrouwen. We willen niet dat ons probleem slechts word verschoven, maar dat er daadwerkelijk wat gebeurt met onze situatie.

We willen een normaal leven net als iedereen. We willen werken voor ons geld, een studie kunnen volgen, in een huis wonen en sociale contacten kunnen opbouwen en onderhouden. En uiteindelijk een legale status zodat we na jaren van oorlog, problemen, detentiecentra een echt waardig bestaan kunnen opbouwen.

Wij verblijven nu in Nederland, en kunnen of mogen nergens anders heen. Nu wij hier zijn, zou ook de Nederlandse overheid haar verantwoordelijkheid moeten erkennen. Wij zijn vluchtelingen, maar op de allereerste plaats zijn wij gewone mensen. Net zo als Nederlandse burgers mensen zijn. Het kan en mag niet zo zijn dat wij in Nederland geen recht hebben op de meeste basale zaken. Onze mensenrechten vervallen niet plotseling omdat de Nederlandse overheid liever heeft dat wij vertrekken. Wij hebben ook rechten, en wij willen dat Nederland deze rechten respecteert, en ons een menswaardig bestaan laat leiden.

Met vriendelijke groet, de vluchtelingen van het Recht op Bestaan tentenkamp op de Koekamp in Den Haag

Voor persoonlijke verhalen van vluchtelingen van het tentenkamp in Den Haag zie hier.

Voor meer informatie over het vluchtelingenkamp Recht op Bestaan zie: http://www.rechtopbestaan.org

Persbericht: Vluchtelingen overhandigen morgen brief aan politici.

Morgen, dinsdag 20-11-12 om 13.30 uur, zullen we, de vluchtelingen uit de tentenkampen ‘Recht op bestaan!’ in Den Haag en aan de Notweg in Amsterdam, een brief aanbieden aan staatssecretaris Fred Teven en de Commissie Migratie en Asiel.

Na 2 maanden van acties en protest krijgen wij nu de gelegenheid om onze problemen, per brief, aan de politiek verantwoordelijken uit te leggen en onze oplossing voor de ontstane situatie aan te bieden. Wij zijn blij dat onze uitzichtloze situatie nu eindelijk door de staatssecretaris wordt erkent en hopen dat hij, met ons, serieus wil zoeken naar een oplossing.

Een week geleden ontvingen we op het kamp nog een inhoudsloze oprotbrief van deze staatssecretaris. In het kort is de boodschap als volgt: We kunnen maximaal 30 dagen opvang krijgen in de VrijheidBeperkende Locatie (VBL) Ter Apel, als we meewerken aan terugkeer. “Vreemdelingen die terug willen kunnen immers terug” aldus het Ministerie. Wij kunnen niet terug, ook al zouden we dat soms wel willen, maar als wij terug gaan zijn wij ons leven niet zeker. Terugkeer, bekent voor ons terugkeer naar bedreiging, martelingen en misschien wel de dood. Buiten dat, nemen veel van de landen waar wij vandaan komen geen mensen terug die niet vrijwillig terugkeren.

Wij zien dat niet als een serieuze oplossing, als de politiek dat wel als oplossing ziet hebben ze nog niet naar onze argumenten geluisterd.

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen! 
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden! Wij zetten ons acties door tot er een goede oplossing is gevonden.

Vanaf 13.00 uur staan we op het plein, om ook aan omstanders duidelijk te
maken waarvoor we hier zijn.

Vluchtelingen demonstreren door Haagse binnenstad.

Vandaag (17-11-2012) demonstreerde wij, de groep uitgeprocedeerde vluchtelingen van de tentenkampen in Den Haag en Amsterdam met 120 vluchtelingen en sympathisanten onder het motto “Geen mens is illegaal” door de Haagse binnenstad.

De demonstratie begon op het vluchtelingenkamp op de Koekamp in Den Haag waar een van de vluchtelingen van het kamp in Amsterdam een toespraak hield. Daarna werd er een route gelopen door de stad. Op het Kerkplein en bij de Grote Markt werden nog meer toespraken gehouden.

“Wij staan op straat en zijn rechteloos, alleen maar omdat we een hier een beter leven willen opbouwen.

Voor zwerfhonden word nog beter gezorgd dan voor ons.”

Vandaag was de laatste dag van de actie 8 daagse, in deze 8 dagen hebben we veel mensen weten te bereiken. We hebben publiek en politiek laten horen dat we hier zijn en een echt oplossing willen.
Dit was de laatste dag van de Actie Achtdaagse maar nog niet het einde van onze actie, wij gaan door tot er een echte oplossing is!

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen! 
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.
Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

Herdenkingstocht voor omgekomen vluchtelingen.

Vandaag (16-11-2012) herdachten ruim 100 vluchtelingen en sympathisanten de slachtoffers van het onmenselijke vreemdelingenbeleid.

Vanaf het vluchtelingenkamp op de Koekamp in Den Haag werd er een mars gelopen naar het Plein waar ook de Tweede Kamer zit. Hier werd een onvolledige lijst van omgekomen mensen voorgelezen en kaarsen aangestoken. De lijst is na te lezen hier, daarna werd er een minuut stilte gehouden.

“De vluchtelingen in de tentenkampen behoren veiligheid en bescherming te krijgen, dus verblijfsrecht.

Ze mogen niet langer dakloos, rechteloos, illegaal en crimineel worden gemaakt.”

Wij leven op straat en zijn volledig rechteloos door dit vluchtelingenbeleid. Door deze uitzichtloze situatie, het maanden of jaren vastzitten in detentiecentra, slechte zorg, nalatigheid en gedwongen terugkeer met psychische problemen als gevolg, hebben te veel van onze lotgenoten dit keiharde beleid niet overleeft.

Zelfmoord door de uitzichtloze situatie of het vooruitzicht van gedwongen terugkeer.
Dood gevonden in de cel, of vermoord na terugkeer.

Deze vluchtelingen die alles achter zich hebben moeten laten en op zoek waren naar een waardig bestaan, werden hier niet geholpen, maar de dood ingejaagd. Deze mensen zijn anonieme gestorven of verdwenen, maar niet vergeten!

Verdwenen of dood… maar niet vergeten! Geen mens is illegaal!

Persbericht: Vluchtelingen willen echte oplossing.

Gister werd er een brief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie door de politie afgeleverd op het vluchtelingenkamp in Den Haag.

In de brief viel te lezen dat we maximaal 30 dagen opvang kunnen krijgen in vrijheidsbeperkende locatie (VBL) Ter Apel als wij meewerken aan terugkeer.

Wij zien dit niet als een serieuze oplossing. Ook Fred Teeven zou moeten weten dat wij niet terug kunnen naar het land waar wij vandaag komen. We zijn daar ons leven niet zeker. Terugkeer, bekent voor ons terugkeer naar bedreiging, martelingen en misschien wel de dood. Buiten dat, nemen veel van de landen waar wij vandaan komen geen mensen terug die niet vrijwillig terugkeren.

Wij zetten ons acties door tot er een goede oplossing is gevonden.

Aanstaande dinsdag bieden wij Fred Teeven en alle commissieleden van de commissie asiel en migratie een petitie aan waar wij nogmaals onze situatie zullen uitleggen en ons idee voor een waardige oplossing uit een zullen zetten. Dit zal plaats vinden in de Statenpassage van het gebouw van de Tweede Kamer tussen 13.30 tot 13.45.

Vanavond zullen wij de vluchtelingen herdenken die het Nederlandse immigratiebeleid niet overleefd hebben. “Verdwenen of dood… maar niet vergeten!”, onder dit motto lopen wij een herdenkingstocht door de Haagse binnenstad. Er zal een (onvolledige) lijst van slachtoffers worden voorgedragen.
Locatie: Koekamp
Tijd: 19:00

Zaterdag 17-11-2012 zal er een demonstratie plaats vinden onder het motto “Geen mens is illegaal!” We willen met zoveel mogelijk mensen en organisaties onze stem laten horen voor ons Recht op Bestaan en tegen de plannen om “illegaliteit” strafbaar te stellen. Kom en neem al je vrienden en familie mee!
Locatie: Koekamp
Tijd: 16:00

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen! 
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

Update: Eight Day Refugee Action

There are some new developments with regard to the torch-walk which is planned for Friday and the “No Person is Illegal” demonstration on Saturday. Today (15-11-2012), we also received a letter from the Ministry of Safety and Justice. Look below for the latest updates.

Letter from the Ministry of Safety and Justice
Today a letter was delivered by the police to the refugee camp in Den Haag. The letter was sent by the Ministry of Safety and Justice. The message, in short, is as follows: We can get shelter at the “Freedom Limiting Location” (VBL) in Ter Apel, if we work towards returning to our native countries. “Foreigners who want to can always go back,” the Ministry stated. We cannot go back, even if we sometimes wish to, because if we go back, we cannot be sure for our lives. We will go forward until a real solution for our problem is found. This letter will be published on our website as soon as possible

Friday: Torch-walk
The city has banned the use of torches. The judge decided this today without a hearing taking place. Even though alderman Noorder walked a few days ago during the Diwali festival with a torch, the torches still remain forbidden for us.
Double standards!
Our lawyer was not aware that a decision would be made without a hearing. Because of this, we were not in an optimal position to defend ourselves. Our lawyer has also placed a complaint. Unfortunately, this can not lift the ban.
“They have made it impossible for us to memorialize the victims of this refugee policy in the manner in which we want to,” according to a camp spokesman.
The memorial march will take place anyway. Everyone please come, remember and protest with us!
Location: Koekamp, The Hague

Time: 19:00

Saturday: demonstration, “No person is illegaal!”
To end the Eight Days of Action, there will be a demonstration under the motto, “No person is illegal!” With as many people and organizations as possible, we want to let our voices be heard for our Right to Exist en against the plan to make “illegality” a criminal offense. Come and bring your family and friends!
The time has been changed because unfortunately the arrival of Sinterklaas will take up the whole city center at the time which we wanted to demonstrate. The demonstration, which would have taken place at 14:00 has now been moved to 16:00.
Location: Koekamp

Time: 16:00

We want a humane solution for all refugees! We are deported refugees who can’t go back to the land that we come from. We can’t be sent away, but also receive no residence permit. Because of this, we live without basic human rights, which everyone is entitled to. We are not only fighting for the people in our situation, but for all of the refugees who instead of being cared for are put away in asylum seekers’ centers, detention centers or are left to fend for themselves on the street without healthcare, shelter, and the prospect of a decent existence. A country such as the Netherlands should care for people who leave their homeland in order to make a normal life for themselves. This is everyone’s right! People do not flee without reason!
We hope that as many people as possible will come to the demonstration. We can use all the help. After many unfair sanctions imposed on us by the city of the Hague and another “go-to-hell” letter it is now more than ever necessary to let our voices be heard.

We want shelter and the right to stay! No Person is Illegal!

Dag 5 en 6 van de Actie Achtdaagse

Afgelopen woensdag was de 5e actie dag van de Actie Achtdaagse. Met een infostand werd er informatie verspreid over de situatie waar wij ons in bevinden. Eerst voor het stadhuis en daarna op het Plein voor de Tweede Kamer. Er werden meer dan 1000 flyers uitgedeeld en de solidariteitsverklaring werd vol op ondertekend.

Donderdag, de 6e dag, voerde wij met 30 mensen actie bij de Duitse ambassade uit solidariteit met het het vluchtelingenkamp in Berlijn.

Deze groep zit sinds 6 oktober voor de Brandenburger Tor in het centrum van de stad. Zij zitten daar na een 600 kilometer lange voet- en bustocht, de ‘Marsch der Würde’, gericht tegen de erbarmelijke levensomstandigheden van vluchtelingen in Duitsland. In Berlijn aangekomen mogen zich niet beschermen tegen tegen de slechte weersomstandigheden. Hun dekens werden afgepakt door de politie, en beschermd door sympathisanten die met spandoeken de wind tegen houden, brengen zij de nachten door.
Na aankomst bij de Brandenburger Tor zijn zij aan een hongerstaking begonnen waardoor er nu voorzichtige eerste gesprekken gevoerd met verantwoordelijke politici.

Ook op andere plekken zijn asielzoekers in opstand gekomen en organiseren ze zich, ze weigeren onzichtbaar te blijven! In Finland, Polen, België, Oostenrijk hebben asielzoekers op verschillende manieren actie gevoerd. In Nauoro, een eiland waar Australische asielzoekers worden opgesloten, zijn 300 asielzoekers in hongerstaking gegaan, nadat Amnesty International heeft toegezegd de situatie te komen bekijken is het merendeel gestopt met de hongerstaking

Mensen die vluchten, worden bij aankomst weggestopt en behandeld als criminelen. Dankzij de protesten krijgen vluchtelingen een gezicht en een stem, zijn hun problemen voor iedereen zichtbaar. Ze nemen de straat en kiezen voor een gezamenlijk protest. Zo kunnen ze gezamenlijk eisen formuleren en deelnemen aan het debat.

Meer informatie over vluchtelingen in actie internationaal:
Duitsland
Polen
Finland
Nauro

Actie achtdaagse
De actie van vandaag was de vierde dag van de Actie Achtdaagse, morgen zal er een herdenkingstocht voor de slachtoffers van het deportatiebeleid en zaterdag een demonstratie onder het motto “Geen mens is illegaal”. Zie voor tijden en meer informatie onze website.
Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen! 
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

Update Actie Achtdaagse

Er zijn wat nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de Fakkeltocht die voor vrijdag gepland staat en de “Geen mens is illegaal” demonstratie die zaterdag gaat plaats vinden. Ook kregen we vandaag (15-11-2012) een brief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Zie hier onder voor de laatste updates.

Brief van Ministerie van Veiligheid en Justitie
Vandaag werd er door de politie een brief afgeleverd op het vluchtelingenkamp in Den Haag. De brief was afkomstig van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In het kort is de boodschap als volgt: We kunnen opvang krijgen in de VrijheidBeperkende Locatie (VBL) Ter Apel, als we meewerken aan terugkeer. “Vreemdelingen die terug willen kunnen immers terug” aldus het Ministerie. Wij kunnen niet terug, ook al zouden we dat soms wel willen, maar als wij terug gaan zijn wij ons leven niet zeker. Wij gaan door tot er een echte oplossing komt voor ons probleem.
De brief zal zo spoedig mogelijk op onze website worden gepubliceerd.

Vrijdag: Fakkeltocht
De gemeente heeft de fakkels op de fakkeltocht verboden. Vandaag deed de rechter zonder dat er een zitting heeft plaats gevonden uitspraak. Terwijl op het lichtjes feest enkele dagen geleden wethouder Noorder nog met een fakkel liep, blijven de fakkels verboden.

“Dit meten met twee maten.

Onze advocaat is niet ingelicht dat er zonder een zitting uitspraak gedaan zou worden. Zo hebben wij ons niet optimaal kunnen verweren. Onze advocaat dient dan ook een klacht in, helaas kan dit niet meer het verbod van tafel krijgen.

Het word ons onmogelijk gemaakt om de slachtoffers van dit vluchtelingenbeleid te herdenken op de manier hoe wij dat willen.”
Aldus een van de woordvoerders van het kamp.

De herdenkingstocht zal echter wel door gaan. Dus kom allemaal, herdenk en demonstreer met ons!
Locatie: Koekamp, Den Haag
Tijd: 19:00

Zaterdag: demonstratie, Geen mens is illegaal!
Als afsluiter van de Actie Achtdaagse zal er een demonstratie plaats vinden onder het motto “Geen mens is illegaal!” We willen met zoveel mogelijk mensen en organisaties onze stem laten horen voor ons Recht op Bestaan en tegen de plannen om “illegaliteit” strafbaar te stellen. Kom en neem al je vrienden en familie mee!
De tijd van de demonstratie is aangepast omdat helaas de intocht van sinterklaas de binnenstad inneemt als wij daar willen demonstreren. De demonstratie, die eigelijk om 14:00 zou beginnen is nu verschoven naar 16:00 uur.

Locatie: Koekamp
Tijd: 16:00

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen! 
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.
Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

Wij hopen dat er veel mensen zich bij onze demonstraties zullen aansluiten. Wij kunnen alle hulp gebruiken. Na onredelijke beperkingen van de Gemeente Den Haag en wederom een oprot brief rijker is het nog harder nodig om onze stem te laten horen! Voor een humane oplossing voor onze problemen!

Wij willen onderdak en verblijfsrecht! Geen mens is illegaal!

Burgemeester Van Aartsen maakt waardige herdenking onmogelijk.

Als onderdeel van de Actie Achtdaagse, welke wordt georganiseerd vanuit het vluchtelingen tentenkamp ‘Recht op Bestaan!’ op de Koekamp in Den Haag, is het de bedoeling om op vrijdag 16 november een fakkeltocht te lopen om de slachtoffers van het onmenselijke vluchtelingenbeleid te herdenken. Continue reading

Burgemeester Van Aarsten maakt waardige herdenking onmogelijk.

Als onderdeel van de Actie Achtdaagse, welke wordt georganiseerd vanuit het vluchtelingen tentenkamp ‘Recht op Bestaan!’ op de Koekamp in Den Haag, is het de bedoeling om op vrijdag 16 november een fakkeltocht te lopen om de slachtoffers van het onmenselijke vluchtelingenbeleid te herdenken.

Zelfmoord door de uitzichtloze situatie of het vooruitzicht van gedwongen terugkeer.
Dood gevonden in de cel, of vermoord na terugkeer.
Deze vluchtelingen die alles achter zich hebben moeten laten en op zoek waren naar een waardig bestaan, werden hier niet geholpen, maar de dood ingejaagd. Deze mensen zijn anoniem gestorven of verdwenen, maar niet vergeten!

Helaas heeft Burgemeester Van Aarsten wederom beperkingen opgelegd aan deze demonstratie, waardoor de slachtoffers van het vluchtelingenbeleid niet op een waardige manier herdacht kunnen worden. Het plan is een korte route te lopen richting Het Plein, om aldaar de namen voor te dragen van de slachtoffers. Als onderdeel van de actie worden er fakkels meegedragen, zoals gebruikelijk is bij herdenkingen. (En zoals afgelopen zondag tijdens de Divali Fakkeltocht in Den Haag wél mocht)

Het lijkt erop dat Burgemeester Van Aartsen willekeur toepast bij het opleggen van deze beperkingen en wederom het vluchtelingenprotest probeert te criminaliseren.
Volgens advocaat Marcel Schuckink Kool is een fakkeltocht een algemeen geaccepteerde vorm van demonstreren. “Wij zullen alweer een beperking van de Burgemeester door de rechter moeten laten toetsen.”

Vluchtelingen in actie bij VVD ledencongres

Vandaag (13-11-2012) voerde 40 uitgeprocedeerde vluchtelingen, die sinds 19 september verblijven in het vluchtelingenkamp op de Koekamp, actie bij het VVD ledencongres waar over het regeerakkoord werd gesproken.

Voor de deur van Nieuwspoort waar het ledencongres plaats vond deelde 5 vluchtelingen flyers uit over de situatie waar zij zich in bevinden en ontrolden een spandoek met de tekst “Geen mens is illegaal”. De rest van de groep demonstreerden op de hoek bij het Plein, omdat er van de politie niet met meer dan met 5 mensen voor Nieuwspoort geprotesteerd mocht worden. Op het Plein werden toespraken gehouden.

Het nieuwe Kabinet heeft verschrikkelijke plannen op het gebied van asiel en migratie, zo willen ze “illegaliteit” strafbaar gaan stellen. Vluchtelingen die al jaren op straat leven en aan hun lot zijn overgelaten door de Nederlandse staat krijgen als het aan de PVDA en VVD ligt het stempel crimineel.”

Actie achtdaagse
De actie van vandaag was de vierde dag van de Actie Achtdaagse, Morgen hebben we een infostand, donderdag een solidariteitsactie met het vluchtelingenkamp in Berlijn, vrijdagavond een fakkeltocht voor de slachtoffers van het deportatiebeleid en zaterdag een demonstratie onder het motto “Geen mens is illegaal”. Zie voor tijden en meer informatie onze website.

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen! 
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

Dag 3: Vluchtelingen in actie bij het Ministerie van Justitie

Vandaag (12-11-2012) voerde 40 uitgeprocedeerde vluchtelingen actie bij het Ministerie van Justitie. Onder de nieuwe regering valt immigratie en asiel onder dit Ministerie.

Al eerder liepen we deze route, toen naar het Ministerie van Binnenlandse zaken, maar deze keer naar het Ministerie van Justitie, want dankzij de nieuwe regering valt immigratie en asiel onder dit laatste Ministerie. Daar werden een aantal toespraken gehouden.

“Dit ministerie wat gaat over het opsluiten en berechten van criminelen. Hoe kan een ministerie dat zich alleen maar bezig houdt met straf, mensen helpen die alle hulp hard kunnen gebruiken.
Alle vluchtelingen worden hier door direct gecriminaliseerd. Hun situatie wordt zonder omhaal in verband gebracht met criminaliteit, met een beleid dat gemaakt wordt voor het strafrecht en voor gevangenissen, en wat niets te maken heeft met op een humane manier omgaan met vluchtelingen.

Maar daar blijft het niet bij. Het nieuwe kabinet wil “illegaliteit” strafbaar gaan stellen. Mensen die naar Nederland zijn gevlucht om hier een normaal bestaan op te bouwen. Mensen die al jaren op straat leven en aan hun lot zijn overgelaten door de Nederlandse staat krijgen als het aan de PVDA en VVD ligt de stempel crimineel.”

Actie Achtdaagse
De actie van vandaag was de derde dag van de Actie Achtdaagse, morgenavond gaan we flyeren bij het VVD ledencongres in nieuwspoort. Woensdag hebben we een infostand, donderdag een solidariteitsactie met het vluchtelingenkamp in Berlijn, vrijdagavond een fakkeltocht voor de slachtoffers van het deportatiebeleid en zaterdag een demonstratie onder het motto “Geen mens is illegaal”. Zie voor tijden en meer informatie onze website.

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen! 
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

Actiedag 2

In het kader van de actie 8-daagse deelden vluchtelingen en ondersteuners vandaag zo’n 1000 flyers uit bij Den Haag Centraal Station over het vluchtelingententenkamp “Recht op Bestaan”.

Om 12 uur werd er buiten Den Haag Centraal een infostand opgebouwd. Tot 17:00 uur werd er volop geflyerd om voorbijgangers te informeren over de situatie waarin de uitgeprocedeerde vluchtelingen verkeren. Enkele waren reeds bekend met de situatie en de tentenkampactie, andere niet. Vele voorbijgangers toonden interesse. Gesprekken werden aangeknoopt, vluchtelingen deden hun verhaal. Vele van de geïnteresseerde verklaarde zich solidair door de steunverklaring te tekenen. Dit kun je ook gemakkelijk online doen via: http://www.doorbraak.eu/?page_id=11547. Ook zijn er financiele donatie’s in ontvangst genomen, die nodig zijn om bijvoorbeeld toiletten van te bekostigen, of “verwarmingsapparatuur” aan te schaffen. Mocht je de actie financieel willen ondersteunen, kun je geld overmaken naar 9474245 ter name van AFA Nederland, onder vermelding van ‘tentenkamp’.

De komende dagen vinden er nog meer actie’s plaats. Voor meer informatie, zie hier. en voer met ons de strijd voor een menswaardig bestaan; voor onderdak en verblijfsrecht!

Actie Achtdaagse begonnen. Vluchtelingen demonstreren in Amsterdam

Vandaag (10-11-2012) demonstreerde wij een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen van de tentenkampen uit Amsterdam en Den Haag in Amsterdam voor onderdak en verblijfsrecht. Ruim 300 mensen namen deel aan de demonstratie waar de boodschap duidelijk was: “Geen man geen vrouw geen mens is illegaal!”

Er werd verzameld op de Dam waar een aantal toespraken werden gehouden.

“We zijn in het land waar we vandaan komen ons leven niet zeker. Wij kunnen niet terug! Nederland gelooft toch in mensen rechten? Waar zijn die dan?”

“Deze mensen verdienen een waardig bestaan. En niet gekleineerd en geschoffeerd te worden door de staat! Mensen vluchten niet zonder reden! Want wat zou jij doen als je je leven niet zeker bent?”

Daarna begon de demonstratie, langs het Centraal Station door drukke winkelstraten richting het Stadhuis. “Geen man geen vrouw geen mens is illegaal” en “no borders nations stop deportations” klonk het over de straat. Onderweg sloten mensen die langs de route stonden zich aan bij de demonstratie. Bij het stadhuis werden nog meer toespraken gehouden. Het was een strijdbare en geslaagde demonstratie maar ook zeker niet de laatste! Want zolang wij niet worden behandeld als normale mensen zullen wij doorgaan met het vechten voor ons Recht op Bestaan!
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=o6HDzFC8iFs&w=420&h=315]
Aftrap Actie Achtdaagse
De demonstratie vandaag was tevens de aftrap van de Actie Achtdaagse die vanuit het vluchtelingenkamp in Den Haag georganiseerd is. Er zal de aankomende 7 dagen elke dag actie worden gevoerd. Zie voor het programma van de Actie Achtdaagse hier. Kom ook en steun ons in onze strijd voor een waardig bestaan!

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen! 
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.
Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!