Monthly Archives: oktober 2012

Steun de vluchtelingen van het tentenkamp “Recht op bestaan”!

Sinds 19 september 2012 voeren dakloze vluchtelingen met een tentenkamp in Den Haag actie tegen het keiharde migratiebeleid. Het actiekamp “Recht op bestaan” bevindt zich op de Koekamp, een grasveld bij station Den Haag Centraal.

De Steungroep Vluchtelingenkamp Koekamp Den Haag is een steunverklaringsactie begonnen waarmee organisaties en individuen zich solidair kunnen verklaren met de strijd van de tentenkampvluchtelingen. De steungroep stelt het op prijs als mensen die zich solidair hebben verklaard, dat ook in het openbaar laten weten, bijvoorbeeld via hun website, nieuwsbrief, maillijst en Facebook-pagina. Verder vraagt de steungroep aan ondertekenaars om anderen op te roepen om ook solidair te zijn met de vluchtelingen. Hoe meer steun de vluchtelingen krijgen, hoe meer kansen ze hebben om succes te boeken in hun strijd voor een menswaardig bestaan.

Je kan jezelf en/of je organisatie solidair veklaren met de vluchtelingen op de website van Doorbraak (daar is ook de tekst van de steun verklaring vinden).

Vluchtelingen in gesprek met 7 politieke partijen

Aanstaande dinsdag 23 oktober is er in het gebouw van de 2e kamer een rondetafelgesprek. Verschillende partijen (SP, GL, D’66, CU, PVDA, PVDD, 50+) hebben een gesprek georganiseerd met de vluchtelingen die zich verenigd hebben in de verschillende tentenkampen (nu oa. In Den Haag en Amsterdam) en waarbij verschillende personen en organisaties worden uitgenodigd om iets te vertellen over de problematiek van uitgeprocedeerde mensen.
Wij zijn blij dat we eindelijk ons verhaal mogen doen.

Dit gesprek is ter voorbereiding op een komend debat over de situatie van vluchtelingen in Nederland. Wanneer deze zal plaatsvinden is nog niet bekend.

We roepen iedereen op om dinsdag vanaf 15.00 uur aanwezig te zijn op het Plein in Den Haag, om het overleg binnen te ondersteunen en aan publiek en pers zichbaar te maken dat wij hier zijn en blijven tot er oplossingen zijn.

Verslag tweede actie vierdaagse

Zaterdag 20 oktober hebben ruim 60 mensen onder het motto “Geen mens is illegaal” een demonstratie gelopen door de Haagse binnenstad. Voor de 2e Kamer en bij Paleis Noordeinde zijn er toespraken gehouden door een sympathisant en een vluchteling. Ook hebben we aan het publiek langs de route flyers uitgedeeld, om onze boodschap duidelijk te maken. Op deze manier kunnen we het probleem wat ongedocumenteerden hebben onder de aandacht brengen.

Sinds 19 september 2012 protesteren wij op de Koekamp in Den Haag. Door middel van een tentenkamp voeren we actie voor ons verblijfsrecht. We voeren ook regelmatig actie bij de verantwoordelijke instanties. Zo organiseerden we de afgelopen week een ‘actie-vierdaagse’.

In het kader hiervan bezochten we op woensdag de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken. Op deze ministeries werken de ministers en ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de situatie waarin wij verkeren. Binnenlandse Zaken van minister Leers moet ons ons verblijfsrecht erkennen, en Justitie moet stoppen met vluchtelingen te behandelen als criminelen.

Op donderdag was er een demonstratie naar het hoofdkantoor van het CDA, de partij van minister Leers. Deze minister heeft altijd een inhumaan beleid gevoerd. Dit is duidelijk een beleid waar niet alleen Leers maar heel het CDA verantwoordelijk voor is.

Op vrijdag hadden we een informatiestand op het Spuiplein. Hier liep toevallig burgemeester Jozias van Aartsen langs. Aangezien Van Aartsen zich publiekelijk over ons heeft uitgelaten spraken wij hem direct aan. Helaas wilde hij niet met ons in gesprek en liep snel door.

Aanstaande dinsdag, 23 oktober, is er een overleg met verschillende politieke partijen, vluchtelingen, ambtenaren en organisaties. Op hetzelfde moment, vanaf 15.00 uur, staan we ook met een informatiestand op het Plein om dit gesprek te ondersteunen en omstanders te informeren.

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen! 
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

Van Aartsen wil niet praten met vluchtelingen.

English below
Vandaag staan we, de uitgeprocedeerde vluchtelingen en sympathisanten met een infostand op het spui om mensen te informeren over de situatie van de vluchtelingen die sinds 19 september in een tentenkamp verblijven op het Koekamp in Den Haag.

Burgemeester Jozias van Aartsen liep langs maar wou niet met ons in gesprek en liep snel door. Vreemd, aangezien hij ons 2 keer heeft uitgenodigd voor een gesprek en zich in de raad nog openlijk zorgen maakte en vond dat er moeilijk met ons contact te leggen was.

Gelukkig zijn er genoeg omstanders die wel de moeite nemen om een praatje te maken en informatie te vragen. Ook de ondersteuningslijst wordt door veel mensen ondertekend.

Morgen om 14.00uur gaan we weer een demonstratie lopen door de binnenstad, om nogmaals te laten zien en horen dat we er hier zijn en niet weg gaan! We gaan door tot er een oplossing komt, maar ontkennen kan niemand het meer.

Mayor Van Aartsen does not want to talk to refugees.

We stand today, deported refugees and those who sympathise with their plight, at an info-stand on Het Spuiplein in order to inform people about the situation of the refugees who have been sleeping in tents on the Koekamp in The Hague since September 19th .

Mayor Jozias Van Aartsen walked by but did not want to go into conversation with us and quickly walked away. This is strange, considering that he has invited us twice for a meeting, expressed his concern before the city council and claimed that it was difficult to come in contact with us.

Luckily, there are enough bystanders who have taken the time to chat with us and ask for information. Our support list has also been signed by many people.

Tomorrow at 14:00 we will do a protest march through the city centre, to show yet again that we are here and will not go away! We will continue until we find a solution, but denial is no longer an option.

Vluchtelingen in actie bij het CDA

Ruim 50 vluchtelingen en sympathisanten hebben vandaag (18-10-2012) een demonstratie gelopen naar het hoofdkantoor van het CDA in Den Haag. Daar werd duidelijk gemaakt dat minister Leers van het CDA een inhumaan beleid voert en dat heel het CDA daar verantwoordelijk voor is.
Inplaats van dat er iemand naar buiten kwam om met ons te praten ging de deur op slot en de gordijnen dicht.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=nYFL6kMXWSc&w=560&h=315]
Ook de komende dagen zullen we op verschillende plekken aanwezig zijn om onze zaak onder de aandacht te brengen. Zie voor tijden en plekken hier.

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen! 
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen. Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden
overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

Ondersteun en hulp mobiliseren
Help mee om de demonstratie tot een succes te maken. Informeer zo veel mogelijk mensen en neem ze mee naar de demonstratie. Verspreid de oproep op facebook, twitter, op je eigen website of blog. Wil je als organisaties of actiegroep het protest ondersteunen, stuur dan een email naar rechtopbestaan (at) gmail.com Laten we met zo veel mogelijk mensen laten zien dat direct een einde moet komen aan dit onmenselijke beleid! Wij willen leven!

Vluchtelingen starten actievierdaagse!

Vandaag, woensdag 17-10-2012, is de aftrap gegeven voor de tweede actievierdaagse.

Ruim 40 mensen demonstreerden naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie. Daar werd een toespraak gehouden en flyers uitgedeeld. Deze ministeries zijn verantwoordelijk voor de situatie waarin wij verblijven. Binnenlandse zaken van minister Leers, moet ons ons verblijfsrecht erkennen en Justitie moet stoppen met vluchtelingen te behandelen als criminelen. Wij willen aan de ambtenaren laten zien wie wij zijn, en laten horen dat er een oplossing moet komen!

Ook de komende dagen zullen we op verschillende plekken aanwezig zijn om onze zaak onder de aandacht te brengen. Zie voor tijden en plekken hier.

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen! 
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

Ondersteun en hulp mobiliseren
Help mee om de demonstratie tot een succes te maken. Informeer zo veel mogelijk mensen en neem ze mee naar de demonstratie. Verspreid de oproep op facebook, twitter, op je eigen website of blog. Wil je als organisaties of actiegroep het protest ondersteunen, stuur dan een email naar rechtopbestaan (at) gmail.com Laten we met zo veel mogelijk mensen laten zien dat direct een einde moet komen aan dit onmenselijke beleid! Wij willen leven!

Right to Exist! Four Days of Action

Since September 19, 2012 we have been protesting at the Koekamp in The Hague. With our tent camp, we have taken action for our right to stay in the Netherlands. We began in the first week with a four day action. Almost a month later, having received nothing more than a belittling letter from the Return and Departure Agency, it is now due time for the second four day action.

On Wednesday, 17-10-2012, there will be a demonstration to the Justice Ministry and the Ministry of Domestic Affairs. These ministries are responsible for our current situation. Domestic Affairs Minister Leers must recognize our right to stay and the Justice Ministry must stop treating refugees like criminals. We want to show the government officials who we are, and let them know that a solution must be reached!
Meeting time: 11:30, Koekamp

Thursday 18-10-2012, demonstration march to the main office of the CDA (Christian Democratic Union) to confront the representatives about their responsibility. Minister Leers is still working for the CDA. How can this Christian official rationalize treating us in this way?

Friday 19-10-2012: Info-stand, in order to inform the people of the city and to make our problems visible. From 12:00, we will have an info-stand on the Spuiplein and afterwards in Het Plein.

On Saturday October 22, there will be a demonstration through The Hague city center under the motto, “No Person is Illegal.” We are a group of refugees who have been refused asylum by the Dutch government and have been staying in a tent camp since Sept. 19 on the Koekamp in the Hague. We would like to demonstrate with as many people as possible for a humane solution to our lack of rights and for a kinder refugee policy in general. We would also like to inform as many people as possible about the tent camp and our situation.
Location: Tent Camp Recht op Bestaan (Koekamp Den Haag)Time: 14:00

We want a humane solution for all refugees! We are deported refugees who can’t go back to the land that we come from. We can’t be sent away, but also receive no residence permit. Because of this, we live without basic human rights, which everyone is entitled to. We are not only fighting for the people in our situation, but for all of the refugees who instead of being cared for are put away in asylum seekers’ centers, detention centers or are left to fend for themselves on the street without healthcare, shelter, and the prospect of a decent existence. A country such as the Netherlands should care for people who leave their homeland in order to make a normal life for themselves. This is everyone’s right! People do not flee without reason!

Support and help mobilize!

Help us make this a successful demonstration. Spread this message on Facebook, twitter, or on your own website or blog. Would your organization or action-group like to support the protest? Send an e-mail to rechtopbestaan (at) gmail.com.

Let us show with as many people as possible that an end must come to this inhuman policy! We want to live!

No Person is Illegal!

Actie-vierdaagse 2.0

Sinds 19 september 2012 protesteren wij op de Koekamp in Den Haag. Doormiddel van een tentenkamp voeren we actie voor ons verblijfsrecht. We begonnen de eerste week met een actie-vierdaagse. Bijna een maand verder en slechts een oprot-brief van Dienst Terugkeer & Vertrek rijker is het tijd voor de 2e actie-vierdaagse!

Op woensdag 17-10-2012, demonstratie naar het ministerie van Justitie en het ministerie van Binnenlandse zaken. Deze ministeries zijn verantwoordelijk voor de situatie waarin wij verblijven. Binnenlandse zaken van minister Leers, moet ons ons verblijfsrecht erkennen en Justitie moet stoppen met vluchtelingen te behandelen als criminelen. Wij willen aan de ambtenaren laten zien wie wij zijn, en laten horen dat er een oplossing moet komen!
Verzamelen : 11:30, Koekamp.

Donderdag 18-10-2012, demonstratie naar het CDA hoofdkantoor om de politieke vertegenwoordigers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Minister Leers is nog steeds (CDA) minister, hoe kan deze christelijke minster het volgens zijn partij het vol houden ons zo te behandelen.
Verzamelen, 13:00, Koekamp.

Vrijdag 19-10-2012: een infostand, om de mensen in de stad te informeren en onze problematiek zichtbaar te maken. Vanaf 12:00 uur staan we met een informatiestand op het Spuiplein en daarna op het Plein.

Op zaterdag 20 oktober zal er een demonstratie plaats vinden door de Haagse binnenstad onder het motto “Geen mens is illegaal”. Wij, de groep uitgeprocedeerde vluchtelingen, willen met zo veel mogelijk mensen demonstreren voor een humane oplossing voor onze rechteloosheid en een humaan vluchtelingenbeleid in het algemeen. Ook willen wij zo veel mogelijk mensen informeren over het tentenkamp en onze situatie.

Locatie: tentenkamp Recht op Bestaan (Koekamp Den Haag)
Tijd: 14:00

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen! 
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen. Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden
overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

Ondersteun en hulp mobiliseren
Help mee om de demonstratie tot een succes te maken. Informeer zo veel mogelijk mensen en neem ze mee naar de demonstratie. Verspreid de oproep op facebook, twitter, op je eigen website of blog. Wil je als organisaties of actiegroep het protest ondersteunen, stuur dan een email naar rechtopbestaan (at) gmail.com Laten we met zo veel mogelijk mensen laten zien dat direct een einde moet komen aan dit onmenselijke beleid!

Wij willen leven! Recht op Bestaan!

Open brief aan Burgemeester Van Aartsen van Den Haag

Open brief aan Burgemeester Van Aartsen van Den Haag, uitnodiging voor gesprek over oplossing voor ongedocumenteerden.

Beste heer Van Aartsen,
In de commissievergadering Bestuur van 3 oktober jl. heeft u gesproken over het vluchtelingen kamp op de Koekamp. Wij willen u bedanken voor de duidelijke uitspraken die u heeft gedaan over onze situatie (1). Wij zijn blij met alle steun die we krijgen, omdat mensen in onze situatie veelal onzichtbaar zijn en niet worden gehoord. Wij denken dat, voortvloeiend uit uw uitspraken, er een gesprek plaats kan vinden over hoe wij het kabinetsbeleid kunnen veranderen.

U heeft ons uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentehuis, volgens dhr. B. Ludwig gaat dit over het tentenkamp. Wij hebben het tentenkamp via een rechtelijke uitspraak voor elkaar moeten krijgen en wij willen u op het hart drukken dat wij niet voor ons plezier ‘kamperen’. Wij staan op de Koekamp omdat wij geen andere optie hebben, u zegt ons toe te staan elke dag terug te komen, maar geeft ons geen mogelijkheid ergens te verblijven, wij kunnen namelijk
nergens heen.

Omdat u moeilijk te bereiken bent, willen wij u via deze weg uitnodigen op het tentenkamp, dan kunt u met eigen ogen zien hoe het geregeld is. Maar vooral ook omdat u dan met ons in gesprek kan over onze situatie. De oplossing voor onze situatie ligt in handen van de 2e kamer en de nieuwe regering. Uw partij, de VVD, is op dit moment bezig met kabinetsbesprekingen met de PVDA, wij hopen dat u uw invloed binnen deze partij kan aanwenden om tot een doorbraak te komen, zodat wij niet langer op deze plek hoeven te overnachten.

Want niet alleen vele Nederlanders vinden onze situatie ontoelaatbaar, ook geïnstitutionaliseerde organisaties hebben kritiek geuit op het Nederlandse vluchtelingen beleid. Zoals blijkt uit het advies van het ACVZ aan minister Leers uit maart 2012 (2), die stelt dat er een grote groep tussen wal en schip valt, en heen-en-weer wordt gestuurd tussen rijk en gemeente.

In het Universal Periodic Review over Nederland van 2012 van het Human Rights Council (HRC), welke bestaat uit aanbevelingen over de verbetering van de mensenrechten in de landen die lid zijn van de Verenigde Naties, staan verschillende aanbevelingen voor het nemen van maatregelen ter verbetering van de positie van migranten, vluchtelingen en ongedocumenteerden. Waarbij duidelijk is dat de Nederlandse regering weinig bereid is tot het zoeken van oplossingen, of zelfs maar het verbeteren van toezicht en omstandigheden op -uitgeprocedeerde- asielzoekers.

Met vriendelijke groet,
de demonstranten op de Koekamp

(1) “Ik denk dat practisch iedereen in nederland met deze groep sympatiseerd.”
“[…] dat deze groep, kwetsbare groep, in de Nederlandse samenleving, waar het kabinet denk ik geen goed
beleid voor voert, […]”
Uitspraken zijn hier terug te luisteren (15.18)

(2) (p. 45) http://www.acvz.org/publicaties/Advies-ACVZ-NR34-2012.pdf

(3) Voorbeeld van verworpen aanbevelingen;
98.106. Take all necessary measures, in accordance with international human rights law, to reduce the use of detention of persons solely on grounds of immigration reasons or because they belong to minority groups

Haagse burgemeester behandelt actievoerders van tentenkamp hufterig

Bron Doorbraak
Al meer dan drie weken houdt op de Koekamp in de buurt van het station Den Haag Centraal het vluchtelingenactiekamp “Recht op bestaan” stand. De voornamelijk Iraakse vluchtelingen krijgen aardig wat steun, maar worden wel volop tegengewerkt door VVD-burgemeester Jozias van Aartsen en ambtenaren van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV). Toch laten ze zich niet uit het veld slaan.

In het artikel “Felle kritiek op protestkamp” in De Telegraaf (zie onderaan dit bericht) en tijdens de begrotingsbehandeling in de Haagse gemeenteraad heeft Van Aartsen zich ronduit onbeschoft uitgelaten over het tentenkamp en de ondersteuners van de vluchtelingen. Hij stelde een eind te willen maken aan “het gekampeer” en haalde keihard uit naar de Anti-Fascistische Aktie (AFA). Dat zou volgens hem “een schemerige organisatie” zijn die “de kwetsbare groep vluchtelingen” zou misbruiken “om eigen doelen te halen”. Het Haagse Stadspartij-raadslid Joris Wijsmuller stoorde zich aan de beledigende uitspraken van de burgervader: “Ik verbaas mij al enige tijd over de krampachtige manier waarop Van Aartsen omgaat met de demonstratievorm van Occupy en nu de asielzoekers”. Wijsmuller wees erop dat de burgemeester al diverse malen door de rechter is teruggefloten voor de beperkingen die hij demonstranten heeft opgelegd. “Hij kan kennelijk moeilijk tegen zijn verlies en lijkt gefrustreerd over een paar tenten.”

Lees verder

Dienst Terugkeer & Vertrek komt weer niet met oplossing

Vandaag (9-10-2012) kwam de politie namens Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) een brief afleveren op het Recht op Bestaan tentenkamp in Den Haag. Hier demonstreren wij, ruim 40 uitgeprocedeerde vluchtelingen, voor een humaan vluchtelingenbeleid.

De brief die om 17:00 uur door de politie werd overhandigd, deelde slechts mee dat wij het land zo spoedig mogelijk moeten verlaten, en als wij hieraan meewerken we tijdelijk onderdak zullen krijgen. DT&V houdt er echter geen rekening mee dat wij niet terug kunnen naar het land waar wij vandaan komen.

Ook als wij in een ander Europees land proberen een status te verkrijgen, worden wij weer terug gestuurd naar Nederland omdat wij hier als vluchteling in het systeem staan. In plaats dat de DT&V met een oplossing komt voor de groep vluchtelingen die tussen wal en schip vallen, komt de DT&V met een vod waar wij niks mee kunnen. Wij gaan dan ook niet in op dergelijke intimidatie. Wij kunnen niet terug en wij eisen dan ook een humane oplossing, niet een schijnvertoning.

Wij gaan door met onze acties! Wij blijven hier! Wij eisen ons Recht op Bestaan!

Tentenkamp gaat door ondanks tegenwerking gemeente Den Haag

Na ruim 2 weken van tegenwerking van de gemeente Den Haag en rechtszaken tegen burgemeester Jozias van Aartsen probeert burgemeester van Aartsen nog steeds ons tentenkamp op het Koekkamp, in een slecht daglicht te stellen.

Gister kregen wij bericht dat in de Telegraaf van 4 oktober de burgermeester van Den Haag, Jozias van Aartsen, zich negatief uitlaat over het tentenkamp Recht op Bestaan. Dit verbaast ons niet, aangezien hij vanaf het begin van het tentenkamp, ons alles onmogelijk probeert te maken.
Hier blijft het echter niet bij, omdat de gemeente in het eerste gesprek aangaf op geen enkele manier te willen helpen met sanitair etc. werd op maandag 1 oktober aan het Leger des Heils gevraagd of er gebruik gemaakt kon worden van de douches. De medewerkers wilden graag helpen, maar waren gecontacteerd door de gemeente dat er geen mensen van het Recht op Bestaan!-Kamp toegelaten moesten worden omdat ‘de gemeente alles al had geregeld’. Hier is echter op het kamp niets van te merken.

De burgemeester beweert zich zorgen te maken om de gezondheid en veiligheid van de vluchtelingen. Dan is het toch vreemd dat door ons zelf gezorgd moet worden voor artsen en toilet-faciliteiten, dat we in eerste instantie in regen en wind in open party-tenten moeten slapen en dat de politie ’s nachts dekens van het kamp verwijdert en de bescherming van tenten (doorzichtig folie) kapot maakt en hiermee het onmogelijk maakt ons tegen wind en kou te beschermen.
Ook beweert van Aartsen dat contact met de organisatie moeilijk is en dat hij daarom via Vluchtelingenwerk NL contact probeert te zoeken. Maar er is al regelmatig contact geweest met de gemeente én Vluchtelingenwerk en zijn we altijd bereikbaar op de Koekamp. Wij nodigen de burgemeester dan ook uit om te komen kijken en met ons te praten en samen tot een oplossing te komen.

Het is jammer dat wij wederom bezig moeten zijn met het weerleggen van valse beschuldigingen, wij steken onze tijd liever in het actie voeren voor ons recht op bestaan.

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen!
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een
waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden! Geen mens is illegaal! Wij willen ons mensenrecht!

https://www.facebook.com/rechtop.bestaan
https://www.twitter.com/rechtopbestaan
https://www.rechtopbestaan.wordpress.com

“Uitspraken van Aartsen over tentenkamp ridicuul”

4 Okt 2012. Haagse Stadspartij: “Burgemeester kan niet tegen verlies”

“Uitspraken van Aartsen over tentenkamp ridicuul”

Burgemeester Jozias van Aartsen heeft zich tijdens de begrotingsbehandeling en in de pers bijzonder negatief uitgelaten over het tentenkamp van asielzoekers op de Koekamp. De burgemeester wil een eind aan “het gekampeer” en de wet laten veranderen om alsnog zijn gelijk te halen. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij stoort zich aan de uitspraken: “Ik verbaas mij al enige tijd over de krampachtige manier waarop van Aartsen omgaat met de demonstratievorm van Occupy en nu de asielzoekers. Hij kan niet tegen zijn verlies en lijkt zwaar gefrustreerd over een paar tenten.” De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder