10-05-2013 Freedom jam in het Vluchthuis

Sacrementskerk_-_Den_Haag-2

[English below]

Houd je van live muziek van over de hele wereld? En vind jij dat vluchtelingen een goede behandeling verdienen? Natuurlijk vind je dat!

Kom naar ons benefietconcert en open mic in ‘Het Vluchthuis’ in Den Haag.
Deze gekraakte kerk biedt onderdak aan ongeveer 30 vluchtelingen die anders op straat zouden moeten slapen.

De Nederlandse regering vindt dat vluchtelingen terug moeten. Maar hun levens worden bedreigd in hun door oorlog verscheurde landen, zoals Irak, Afghanistan en Somalië. Hun enige mogelijkheid is om in Nederland te blijven. Niettemin beschouwt de Nederlandse regering hun verblijf hier als illegaal, en verbiedt hen om te werken of een huis te huren. De vluchtelingen lopen zelfs kans om voor 18 maanden in een detentiecentrum te belanden als ze op straat worden opgepakt, om geen andere reden dan hun onmogelijkheid om terug te keren naar hun land van herkomst.

Het Vluchthuis wordt gerund door vrijwilligers en is afhankelijk van donaties. Het concert in de kerk zal een gezelschap van muzikanten uit onder andere Irak, Ierland, Nederland en Indonesië samenbrengen. Voor de muzikanten, dichters en verhalenvertellers onder jullie zal er een open mic zijn na het concert.
Neem je talent mee en jam met ons!

Er is een beperkte capaciteit, reserveer daarom snel een plaats. Zie hiervoor: https://www.timetosignup.com/criticalcollective/form/2995

Zonder reservering kunnen we helaas geen plek garanderen.
Er is drinken en eten voor alle bezoekers.

Datum: 10 mei 2013
Tijd: Deur en bar openen om 19:00. Start concert 20:00.
Adres: Het Vluchthuis, Sportlaan 127, Den Haag
Entree is gratis, donaties worden erg gewaardeerd.
Facebook event: https://www.facebook.com/events/230778630380078/

[English]

Do you enjoy live music from all over the world? Do you think refugees deserve decent treatment? Of course you do!

Come to the smashing fund-raising concert and open-mic in the ´Refugee Church´ of The Hague. This squatted church houses about 30 refugees whom otherwise would be sleeping on the street.

The Dutch government believes the refugees should go back. But their lives are threatened in their war torn countries (like Iraq, Afghanistan, Somalia). They have no choice but to stay in the Netherlands. Nonetheless, the Dutch government considers their stay here illegal and prohibits them from working or renting a home. They even risk 18 months of detention if caught on the street with no charge other than being unable to go back home.

The ´Refugee Church´ is run by volunteers and depends on donations. The concert at the church will bring together a host of great musicians from Iraq, Ireland, Holland, Indonesia and more. For the musicians, poets and story-tellers amongst you, there will be an open mike following the concert.

Bring your talent and jam with us!

As there is a limited space, please register to reserve a place. Go to: https://www.timetosignup.com/criticalcollective/form/2995

Without registration, unfortunately, we can not guarantee your entry.
Drinks and tasty food will be waiting for all visitors.

Date: May 10th 2013
Time: Doors and bar open at 7pm. Concert starts at 8pm.
Address: Refugee Church (Vluchthuis) Sportlaan 127, The Hague
Entrance: Free, donations highly appreciated
Facebook event: https://www.facebook.com/events/230778630380078/

One response to “10-05-2013 Freedom jam in het Vluchthuis

  1. Pingback: 10-05-2013 Freedom jam in het Vluchthuis | Occupy Den Haag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *