05-03-2013 Solidariteit met Ahmed en andere vluchtelingen in het nauw!

English below
Update: Er gaat een bus vanuit Den Haag. Wil je mee stuur een mail naar rechtopbestaan (at) gmail.com.

Maandag 4 maart om 9:20 heeft Ahmed, een vluchteling uit Irak zichzelf in brand gestoken in het Asielzoekerscentrum (AZC) Utrecht.

Ahmed zijn procedure was afgerond, en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) wil hem uit gaan zetten naar Irak. Uit pure wanhoop heeft Ahmed geprobeerd zichzelf het leven te ontnemen. Hoe het nu is met Ahmed is op het moment onduidelijk.

Andere vluchtelingen die in een soortgelijke situatie als Ahmed zitten of hem kenden uit het AZC roepen op dinsdag 5 maart om 14.00 uur te demonstreren om aandacht te vragen voor de situatie waarin Ahmed en zijzelf zitten. Ook de vluchtelingen van het Vluchthuis in Den Haag en de Vluchtkerk in Amsterdam zullen morgen zich aansluiten bij de actie.

Nederland voert een extreem repressief vreemdelingenbeleid. Vluchtelingen worden gedwongen uitgezet naar landen waar het niet veilig is. Als ze niet uitgezet kunnen worden dan worden ze voor onbepaalde tijd opgesloten in detentiecentra of op straat gezet. Hiermee probeert de overheid mensen zodanig onder druk te zetten dat ze uit zichzelf ‘verdwijnen’. Wat dat voor de vluchtelingen betekent zal de overheid een worst wezen.

Vluchtelingen vluchten echter niet voor niets. Velen van hen lopen ook psychische schade op door het vluchten en de daarop volgende asielprocedure in Nederland. Het is zeker niet voor het eerst dat de onmenselijke druk vanuit de overheid leidt tot een zelfmoordpoging. Nog erger is het dat dit soort pogingen ook regelmatig succesvol zijn.

Maar ook dit interesseert de Nederlandse overheid en de instanties die het beleid uit moeten voeren geen moer. Liever een dode vluchteling dan een mens die in Nederland een fatsoenlijk bestaan op kan bouwen.

Daarom demonstreren vluchtelingen dinsdag tegen hun onmenselijke behandeling. Daarbij roepen zij ook iedereen die sympathie met hen heeft op om ook mee te demonstreren. Want niemand verdient het om door een onverschillige overheid de dood in gejaagd te worden!

Tijd: 14:00
Locatie: AZC Joseph Haydnlaan 2 Utrecht

March 5th, solidarity action for Ahmed and other refugees.

On monday the 4th of March Ahmed, an Iraqi refugee set himself on fire in the Asylum Seekers Center in Utrecht.

The Dutch state threatened to evict him, and out of desperation Ahmed tried to end his own life. At the moment it’s still unclear how he is doing.

Other refugees who are in similar situations as Ahmed and friends of him are calling for a demonstration on the 5th to get more attention for their situation. The refugees who have been protesting for months in The Hague and Amsterdam will support the demonstration as well.
The Netherlands has a very repressive policy towards asylum seekers. Refugees are deported to countries where their lives are in danger. If they can’t be deported they get locked up in detention centers or are just kicked out on the streets. The state uses these methods to put pressure on refugees so that they leave of their own free will or simply “disappear”.

Many refugees have psychological problems; due to both the process of fleeing their countries and the pressure from the Dutch state. This is not the first time that state pressure has led to suicide attempts. Worse yet is the fact that some of those attempts have been successful…But all of this is of no concern to the Dutch government nor the offices who execute these policies. They would rather have people kill themselves than to let them live a decent life in this country.

And that’s why refugees are protesting on Tuesday against the way they are treated here. They also call for all sympathizers to join their demonstration, because nobody deserves to be pressured into suicide.

Time: 14:00Location: AZC Joseph Haydnlaan 2 Utrecht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *